Waardigheid & Trots – indienen vóór 1 oktober

Vóór 1 mei jl. hebben instellingen in de sector VVT de mogelijkheid gehad om een aanvraag in te dienen voor het programma Waardigheid & Trots. Om ook voor 2017 aanspraak te maken op de extra gelden in het kader van Waardigheid en Trots dienen zorgorganisaties vóór 1 oktober a.s. een (hernieuwd) plan in te dienen bij het zorgkantoor. In het plan moet beschreven worden hoe de organisatie de komende jaren aandacht zal besteden aan een zinvolle dagbesteding voor ouderen en deskundigheidsbevordering van het personeel.

Waardigheid & Trots; de administratie en verantwoording

Het plan moet goedkeuring dragen van de Cliëntenraad, de OR en de VAR. Aan hen dienen zorgaanbieders dan ook verantwoording af te leggen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal het zorgkantoor informeren op welke wijze de verantwoording onderdeel uitmaakt van de nacalculatie 2016.

De administratie en verantwoording is vormvrij. Je dient er wel rekening mee te houden dat u verantwoording aflegt aan deze verschillende raden en voldoende draagvlak heeft voor het plan.

OAZ neemt voor jou de regie in handen als het gaat om aanvraag, voortgang en verantwoording van het project. Naast opstellen van het plan, dragen we zorg voor voldoende verslaglegging en een verantwoordingsrapportage die zowel intern als richting het zorgkantoor voldoet. Uiteraard nemen we je daarbij zo veel mogelijk het werk uit handen.

Vragen?

Heb je vragen over deze regeling of ben je op zoek naar ondersteuning bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.