Wake up call voor alle slapende dienstverbanden!

Recentelijk is er een uitspraak in een juridische procedure geweest waarin voor het eerst een besluit is genomen om een werkgever te verplichten een slapend dienstverband te beëindigen. Een van de belangrijkste redenen waarom werkgevers voor een slapend dienstverband kiezen, is omdat zij dan geen transitievergoeding hoeven te betalen. In de uitspraak werd echter gesteld dat door de komst van de Wet Compensatieregeling Transitievergoeding een werkgever geen belang meer heeft bij het voortbestaan van het slapende dienstverband. De transitievergoeding die een werkgever verplicht is te betalen, wordt namelijk gecompenseerd.

Ken de feiten

Wij zien dat de omvang van de compensatie van de transitievergoeding regelmatig verkeerd wordt ingeschat. Een slapend dienstverband bijvoorbeeld, lijkt op het eerste gezicht gunstig omdat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Echter, een slapend dienstverband heeft wel consequenties voor de hoogte van de compensatie van de transitievergoeding die je als werkgever ontvangt. Hoe langer het slapende dienstverband voortduurt, hoe hoger de door de werkgever te betalen transitievergoeding is. Dit terwijl het te verkrijgen compensatiebedrag is gemaximeerd tot de hoogte van het transitiebedrag wat na 2 jaar ziekte verschuldigd zou zijn.

Door het UWV zullen overigens ook andere omstandigheden worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de compensatie. Dit kan leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de betaalde transitievergoeding en de compensatie die wordt vergoed door het UWV. Dit kan zich ook voordoen ten aanzien van de beëindiging van andere dienstverbanden waarbij sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Belangwekkende ontwikkelingen

De eerdergenoemde uitspraak, waarbij een werkgever onverwacht verplicht wordt om het dienstverband te beëindigen en daarmee dus verplicht wordt om de wettelijke transitievergoeding te betalen, zou wel eens richtinggevend kunnen zijn voor toekomstige uitspraken bij andere (en hogere) rechterlijke instanties.

Dit is niet de enige uitspraak in een juridische procedure waarin de werkgever verplicht wordt tot betaling van een transitievergoeding. De Hoge Raad heeft namelijk recentelijk uitgesproken dat indien deeltijdontslag (bijv. in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) leidt tot een substantieel urenverlies voor de medewerker, de werkgever voor dat urenverlies een gedeeltelijke transitievergoeding dient te betalen. Een dergelijke transitievergoeding is niet in de wet opgenomen. Het is daarom niet zeker dat het UWV een compensatie voor deze transitievergoeding zal uitkeren. In dit geval kan er een bezwaar- of beroepsprocedure gevoerd worden.

Tijd om wakker te worden

Wat we uit deze uitspraken kunnen concluderen, is dat het van belang is om nu al de juiste beslissingen te nemen wat betreft slapende dienstverbanden. Wij staan klaar om jou hierbij te helpen. Ook helpen we je graag in het geval er bezwaar of beroep gevoerd dient te worden.


Heb jij naar aanleiding van dit artikel vragen over slapende dienstverbanden of de Wet Compensatieregeling Transitievergoeding? Neem dan contact met ons door een mail te sturen naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.