Wanneer loont de Beschikbaarheid-bijdrage?

De Beschikbaarheidbijdrage kan voor zorgorganisaties erg lonend zijn. Toch is het aanvragen van deze regeling niet eenvoudig, er zijn veel haken en ogen om rekening mee te houden. Ieder jaar opnieuw wordt de regeling onder de loep genomen en worden er kleine aanpassingen gedaan in de administratieve afwikkeling. Graag zetten we de huidige situatie voor je uiteen.

Het HOV; de basis om in aanmerking te komen

Om in aanmerking te komen voor de Beschikbaarheidbijdrage, dien je als organisatie een Historisch Opleidingsvolume (HOV) te hebben. Elk jaar wordt de hoogte van het HOV opnieuw vastgesteld. Voor komend jaar is het HOV hoger dan ooit uitgevallen. De verplichte HOV maakt het voor nieuwe opleiders vrijwel onmogelijk om deel te nemen aan de Beschikbaarheidbijdrage, ze hebben immers nog geen opleidingsvolume kunnen opbouwen. Ook voor kleine opleiders met een lager HOV is het momenteel erg lastig, door de verhoogde HOV ondergrens.

Wat betekent dit? Een praktijkvoorbeeld

Een middelgrote praktijk met GZ psychologen leidt één of twee psychologen per jaar op. Dit is niet goedkoop, de Beschikbaarheidbijdrage biedt hier uitkomst. Door de verhoogde HOV komt deze opleider niet aan de benodigde HOV voor twee opleidingsplekken en kan nog maar één nieuwe GZ psycholoog hier terecht. Het HOV wordt opgebouwd door het opleiden van nieuwe medewerkers. Doordat er nu minder opgeleid kan, wordt er minder HOV opgebouwd en is er volgend jaar hoogstwaarschijnlijk helemaal geen ruimte meer voor een opleidingsplek.

Zelf bekostigen?

De hoogte van de Beschikbaarheidbijdrage ligt rond de 46.000 euro per voltijd medewerker per jaar. Veel opleiders hadden voorheen een werkwijze waarin ze de eerste opleidelingen zelf bekostigden, wat zeer kostbaar is want de lonen liggen hoog en de medewerkers zijn nog niet 100% inzetbaar. Het doel was echter om hiermee HOV op te bouwen en vervolgens gebruik te maken van de Beschikbaarheidbijdrage.

Dit is niet meer aan de orde. Door een nieuwe regeling bouwen opleiders enkel nog HOV op als ze medewerkers opleiden met Beschikbaarheidbijdrage. Een opleidingsplek zelf bekostigen kan uiteraard nog steeds, maar hiermee wordt geen HOV meer opgebouwd. Voor nieuwe werkgevers wordt het hierdoor erg lastig om mee te gaan in deze molen.

Wanneer loont de Beschikbaarheidbijdrage?

De grote opleiders met veel HOV floreren bij deze regeling. Omdat veel kleine organisaties niet in aanmerking komen blijft er meer budget over, zo kunnen grote organisaties meer opleiden. Voor een kleine opleider ziet het er minder rooskleurig uit.

Voor 2023 moet het HOV minimaal 2242 opleidingsdagen zijn. Een opleiding duurt drie of vier jaar. De HOV wordt berekend over drie jaar. Rekening houdend met de hoeveelheid dagen in een jaar moet je minimaal twee opleidelingen opleiden om je HOV op peil te houden. Wanneer er sprake is van parttime werken of uitval door ziekte, wellicht zwangerschap, kom je al niet aan deze dagen. Wanneer een opleider door de verhoogde HOV grens van twee naar één opleidingsplek gaat, kan de ondergrens van de opleidingsdagen niet behaald worden. Deze opleider gaat dus van twee plekken naar één en straks, door het tekort aan HOV, naar helemaal geen plek.

Wat is dan de oplossing?

Als oplossing wordt onder andere een lotingssysteem aangedragen. Van het volledige opleidingsbudget wordt 1% via loting aangeboden aan opleiders. Dit biedt nieuwe opleiders een kans om deel te nemen aan deze regeling.

Samenwerking opzoeken

Een andere oplossing die wordt aangedragen is samenwerken met een andere organisatie. Wanneer je twee organisaties en haar opleidingsplaatsen samenvoegt vergroot je je HOV en hiermee je toegewezen opleidingsplekken. Het nadeel hier is dat je niet van tevoren weet welke financiële tegemoetkoming je toegewezen krijgt. Omdat het om behoorlijke bedragen gaat, is het wel belangrijk dit helder te hebben voor je een eventuele samenwerking aangaat.

Komt jouw organisatie in aanmerking voor Beschikbaarheidbijdrage?

Het is niet eenvoudig om in aanmerking te komen voor de Beschikbaarheidbijdrage. Wanneer je er wel voor in aanmerking komt, is de bijkomende administratie ook een flinke uitdaging. Toch loont het, als het wel lukt, enorm. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor deze financiële tegemoetkoming?  We denken graag met je mee. Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct op nummer 088 5600 700.