Wat ga jij met de beschikkingsbrief Wtl doen?

Tussen 1 en 14 maart 2019 ontvang je van het UWV de brief in het kader van de beschikking Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). Hierin staat de voorlopige berekening van de regelingen die vallen onder de Wtl.

Wat is de Wtl?

De overheid geeft sinds het jaar 2018 financiële voordelen in de vorm van loonkostenvoordelen wanneer je mensen in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).
Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel dient jouw (nieuwe) medewerker binnen een van de volgende doelgroepen komen te vallen:

  • Oudere medewerkers (56+) met een uitkering;
  • Medewerkers met een arbeidsbeperking;
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte medewerkers;
  • Medewerkers uit de doelgroep ‘Banenafspraak en Scholingsbelemmerden’.

De Wtl bestaat uit de volgende regelingen:

  • Loonkostenvoordeel (LKV);
  • Lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • Jeugd lage-inkomensvoordeel (J-LIV).

Wil je meer informatie over deze regelingen? Neem een kijkje in ons gratis Whitepaper.

Wat betekent deze brief en de beschikking Wtl voor mij?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de berekeningen die de brief staan niet definitief zijn. De correcties over 2018 mogen tot en met 1 mei 2019 gedaan worden!

Er is echter een korte tijd beschikbaar om de controle uit te voeren. Het is daarom van belang hier snel op te acteren.

OAZ controleert deze voorlopige berekeningen om te voorkomen dat medewerkers ontbreken of dat medewerkers onterecht in de berekening worden meegenomen. Dit met als doel dat jouw organisatie zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de Wtl.

Tot 5 jaar na afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Eventuele fouten in de loonaangifte kunnen dan leiden tot een boete. Het is dus belangrijk dat de controle goed wordt uitgevoerd!

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of de berekening? Neem dan contact op met onze HR specialist Jurgen Brouwers. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088-5600700.