Wat kun je verwachten in 2024 van SectorplanPlus?

Regelmatig krijgen onze specialisten de vraag welke inkomsten een organisatie kan verwachten voor de subsidieregeling SectorplanPlus. Met dit artikel helpen we jou op weg met het maken van een inschatting van de inkomsten uit SectorplanPlus voor 2024. 

Begroten voor SectorplanPlus is lastig 

Veel organisaties vinden het moeilijk om de inkomsten van SectorplanPlus te begroten. Deze twee factoren spelen daarbij een belangrijke rol: 

Gereserveerde versus definitieve subsidie

Als aanvrager ontvang je vaak niet het subsidiebedrag dat voor jou gereserveerd wordt. Maar wat dan wel? Dat is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde opleidingen en een volledige projectadministratie.  

Tussentijdse voorschotten op de subsidie

Een andere factor die begroten lastig maakt, zijn de tussentijdse voorschotten op de subsidie. “Wanneer en hoeveel subsidie ontvangt mijn organisatie volgend jaar?” Dat is afhankelijk van veel verschillende factoren, die helaas moeilijk te voorspellen zijn. 

Wanneer ontvang je subsidie? 

Voordat we verder ingaan op de subsidiehoogte voor SectorplanPlus 2024 voor jouw organisatie, informeren we je met het onderstaande overzicht over de actuele status van de drie varianten van regeling. 

Figuur 1: status per variant van de regeling 

Sectorplanplus 2024

Regelmatig publiceert de subsidieverstrekker nieuwe informatie. Dit overzicht is samengesteld op basis van de gegevens die op 18 december 2023 beschikbaar waren. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Hoeveel subsidie ontvang je? 

Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in de momenten waarop subsidiegelden worden uitgekeerd. Houd voor het bepalen van de hoogte van de subsidie voor jouw organisatie rekening met de volgende factoren: 

Tussentijdse voorschotten op de subsidie zijn onvoorspelbaar 

Alle subsidiabele activiteiten worden verantwoord met een projectadministratie in een portaal. Het Shared Service Centre (SSC) beoordeelt deze registraties en administratie. Zodra er voorschotten worden uitgekeerd, ontvang je 75% van de subsidiewaarde van de goedgekeurde registraties in het portaal. 

De tussentijdse voorschotten zijn helaas onvoorspelbaar doordat de peildata in het portaal pas achteraf bekend worden gemaakt. Daarnaast zijn de functionaliteiten in het portaal niet toereikend om verwachte subsidiehoogte van een voorschot met een paar drukken op de knop inzichtelijk te krijgen. 

Jouw werkgeversvereniging kan wellicht helpen bij het maken van een inschatting. Klanten van OAZ adviseren we onze periodieke rapportage te raadplegen, die inzicht geeft in de verwachte subsidie. 

De definitieve subsidie valt voor veel organisaties lager uit

Veel organisaties ontvangen uiteindelijk minder subsidie dan voor hen gereserveerd is na de aanvraag. In de aanvraag wordt namelijk uitgegaan van (hoge) fictieve bedragen. De definitieve subsidie is uiteindelijk afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten en de duur van de opleidingen of trainingen. Een goed overzicht van de totale subsidie ontstaat dus pas nadat alle subsidiabele activiteiten zijn afgerond, verantwoord en beoordeeld in het verantwoordingsportaal.  

Veel voorkomende redenen voor een lagere definitieve subsidie t.o.v. de gereserveerde subsidie: 

  • Er zijn minder opleidingen en trainingen gestart dan verwacht/aangevraagd; 
  • De kosten aan trainingen vallen in werkelijkheid vaak lager uit dan het maximale subsidiebedrag waarmee standaard wordt gerekend door de subsidieverstrekker in de aanvraag; 
  • Als mbo- en hbo-studenten voortijdig stoppen met hun opleiding of sneller diplomeren, valt de subsidie lager uit dan het maximale subsidiebedrag dat standaard per deelnemer gereserveerd wordt; 
  • De aangevraagde activiteiten zijn uitgevoerd, maar er kon geen volledige projectadministratie worden ingediend. Hierdoor zal je minder of geen subsidie ontvangen wordt voor deze activiteit. 

In de periodieke rapportage van OAZ is reeds rekening gehouden met status van de registraties en projectadministratie in het verantwoordingsportaal. Ook worden eventuele verschillen met de gereserveerde subsidie nader toegelicht.  

Voorschotten in mindering op einduitkering

Zodra het ministerie van VWS de subsidie definitief heeft vastgesteld, ontvang je een beschikking en de subsidie. Tussentijdse voorschotten die jouw organisatie heeft ontvangen, worden daarop in mindering gebracht. 

Nog vragen?

Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via info@oaz.nl of 088 5600 700.