Wel of geen uitstel deadline LIV?

Zoals je wellicht weet, is 2017 het eerste jaar waarover je de zogeheten LIV-subsidie ontvangt. Hierbij is het belangrijk te weten dat je vóór 15 maart 2018 vanuit het UWV een overzicht ontvangt van de betreffende doelgroep. Je kunt vervolgens tot 1 mei 2018 de laatste correcties doorvoeren in de loonaangiftes die nog relevant zijn voor de berekening van het LIV.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel waarin deze twee momenten met hoogstwaarschijnlijk twee maanden worden verlengd. Dit uitstel is afhankelijk van de status van de UWV-uitvoeringsorganisatie. Het uitstel komt hoogstwaarschijnlijk voort uit het feit dat het uiterst lastig is om de juiste doelgroep in beeld te brengen. Ook de verschillende salarissystemen zijn (nog) niet gekomen met een overzicht waaruit de (mogelijke) doelgroep blijkt. Zodra wij meer weten over dit mogelijke uitstel, brengen wij je direct op de hoogte.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het LIV en/of Mijn OAZ? Neem contact met op jouw accountmanager of een van onze andere specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.