Werkzoekenden stimuleren: zal de no-riskpolis het tij keren?

De afgelopen jaren worden er regelmatig nieuwsartikelen geschreven over en onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van de no-riskpolis. De no-riskpolis wordt als middel gebruikt om de werkgelegenheid te bevorderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De algehele conclusie van deze onderzoeken is dat de no-riskpolis door verschillende redenen niet optimaal wordt benut. Dat is zonde, omdat je als werkgever hier financiële voordelen uit kunt halen.

Waarom wordt de no-riskpolis door werkgevers weinig benut? En wat wordt er tot op heden gedaan om het gebruik hiervan te vergroten? Dat leggen wij jou graag uit!

Meten is weten!

Om te achterhalen hoe het gebruik van de no-riskpolis kan worden vergroot, worden er regelmatig experimenten gedaan. Er wordt ook onderzocht welk effect deze experimenten hebben op de werkgelegenheid. 

Een voorbeeld is het experiment dat het UWV onlangs heeft gedaan. In dit experiment werden willekeurig 2.500 mensen geselecteerd die hun eerste ziektejaar achter de rug hadden en in de Ziektewet zaten. Voor hen werd vervroegd de no-riskpolis geactiveerd. Het is voor mensen die langdurig in de Ziektewet zitten lastig om werk te vinden, omdat zij door hun ziekte vaker uitvallen dan gemiddeld. Dit is een belemmering voor hen zelf om werk te zoeken, en voor werkgevers om hen aan te nemen. De hoop was dat deze vervroegde no-riskpolis een steuntje in de rug geeft voor deze mensen om werk te vinden. 

Uiteindelijk bleek dat de no-riskpolis maar voor 9% van de groep effectief had. Reden hiervan is de onwetendheid bij werkzoekenden dat zij onder de no-riskpolis vallen, terwijl zij hier wel een brief van het UWV over hebben ontvangen. Ook durfde opvallend genoeg nog steeds niet iedere medewerker bij de sollicitatie aan te geven dat zij onder de no-riskpolis vielen.

No-riskpolis en oudere werknemers

Een tweede experiment om het voor oudere werknemers gemakkelijker te maken om aan werk te komen, is ‘de  compensatieregeling oudere werknemers’ in het leven geroepen.
Voorheen gold deze regeling  alleen voor werknemers die vóór 8 juli 1954 zijn geboren. Voor 2018 en 2019 is deze regeling tijdelijk uitgebreid, zodat ook mensen van 56 jaar en ouder hiervoor in aanmerking komen. Voor deze groep geldt ook dat je als werkgever na 13 weken ziekte van een medewerker uit deze doelgroep aanspraak kan maken op de no-riskpolis.
De uitbreiding van deze regeling vervalt eind dit jaar.

Te zijner tijd zal er een evaluatie over deze regeling plaatsvinden. Hierin wordt besproken of de regeling het gewenste effect heeft gehad en oudere medewerkers aan het werk heeft geholpen. Aan de hand van deze evaluatie zal worden besloten of de uitbreiding van de compensatieregeling weer in zal worden gezet.

Moraal van het verhaal

Wat wij uit de bovenstaande voorbeelden kunnen concluderen, is dat het nog moeizaam verloopt om mensen door middel van de no-riskpolis aan het werk te krijgen. Het grootste probleem zit in het feit dat de no-riskpolis te vaak niet bekend is onder werkgevers en medewerkers. Maar iets meer dan de helft van alle werkgevers weet namelijk van het bestaan van de no-risk en maar 16% van de medewerkers die binnen de doelgroep vallen, weten dat zij hiervoor in aanmerking komen.

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen en subsidies die verbonden zijn aan het aannemen van medewerkers binnen een bepaalde doelgroep.
Tijdens het sollicitatiegesprek is vaak niet gelijk duidelijk dat iemand binnen een doelgroep valt waarvoor no-risk mogelijk is. Als werkgever is het altijd mogelijk om de vraag te stellen of iemand binnen de doelgroep valt. Een medewerker is echter pas verplicht deze vraag twee maanden na indiensttreding te beantwoorden.

Er is ook een andere mogelijkheid om erachter te komen of een (nieuwe) medewerker binnen een doelgroep valt waarvoor er aanspraak gedaan kan worden op de no-riskpolis. Je kan namelijk als werkgever het doelgroepregister van het UWV raadplegen. Medewerkers die geregistreerd staan in het doelgroepregister komen over het algemeen ook in aanmerking voor de no-risk.

Vragen?

Wil je meer weten over de no-riskpolis of heb je vragen hoe je deze beter kunt benutten? Neem dan gerust contact op met Anita Portegies. Je kunt een mail sturen naar info@oaz.nl of bel 088-5600700.