Wetswijziging delen medische gegevens medewerker

Begin januari 2022 is een wetswijziging doorgevoerd betreffende het delen van medische gegevens in bezwaarprocedures. Wanneer een werkgever bezwaar maakt tegen een beslissing van het UWV over het ziekteproces van een medewerker, dan mag het UWV sinds 1 januari 2022 geen medische gegevens meer delen met deze werkgever.

Toestemming delen medische gegevens medewerker

Gezien de privacy van de medewerker klinkt dit niet vreemd, toch was het voorheen anders. Wanneer een (ex-)medewerker hiervoor schriftelijk toestemming had gegeven, mocht het UWV de medische gegevens van de medewerker delen met de werkgever. Door de wetswijziging is dit nu niet meer mogelijk.

De medische gegevens mogen wel nog worden ingezien door een gemachtigde advocaat of arts. Of door iemand die van het UWV toestemming heeft gekregen om de gegevens te bekijken. Vanwege de privacy van de (ex-)medewerker mag deze gemachtigde de medische gegevens uiteraard niet met de werkgever bespreken of delen.

Professioneel rechtshulpverlener

OAZ is als professioneel rechtshulpverlener gemachtigd om de medische gegevens van (ex-)medewerkers van cliënten in te zien. Met deze kennis is het voor OAZ mogelijk om de werkgever bij te staan met gericht advies om zo het werk van het UWV nog beter op juistheid te kunnen controleren. Onze processen zijn erop gericht om al deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Met onze dienstverlening WGA management hou je inzicht over de dossiers van je medewerkers en controle over de financiële schadelasten. Wil je meer weten over wat OAZ voor je kan betekenen? Neem dan contact op met onze WGA specialist Carina Holmes via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.