WGA-instroomcijfers blijven stijgen

Ook in 2019 zijn de WGA-instroomcijfers weer gestegen. Dit blijkt uit de publicatie Instroomcijfers WGA 2019 voor grote werkgevers die het UWV in juli uitbracht. De publicatie, die jaarlijks verschijnt, toont de landelijke in- en uitstroom van zieke (ex-)werknemers in de WGA in 2019. Het gaat hier om werknemers die ziek werden in 2017 en in 2019 een WGA-uitkering door het UWV toegekend kregen. De instroomcijfers worden alleen gepubliceerd voor werkgevers die meer dan 250 medewerkers in dienst hebben.

In december zal de Whk-beschikking 2021 bij je op de mat vallen. Uit ervaring weten wij dat er vaak foute toerekeningen in deze beschikkingen staan. Zo is het mogelijk dat je als werkgever te veel premie betaalt. De WGA-cijfers die nu gepubliceerd zijn laten een aantal ontwikkelingen zien die van invloed kunnen zijn op je Whk-beschikking.

Wij zetten daarom de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen uit de publicatie op een rij en leggen uit wat dit voor invloed kan hebben op jouw Whk-premie.

Landelijke toename van instroomcijfers WIA, WGA en IVA

Al sinds 2015 is er een stijging te zien in het aantal personen dat een WGA-uitkering of IVA-uitkering ontvangt. Deze twee groepen arbeidsongeschikten vormen samen het aantal langdurig arbeidsongeschikten die een WIA-uitkering ontvangen.

In 2019 zijn er in totaal 45.800 arbeidsongeschikten via WGA en IVA ingestroomd in de WIA. Van deze instroom kregen 34.100 personen een WGA-uitkering. Daarvan kunnen er 21.000 rechtstreeks worden toegerekend aan werkgevers via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2021, of aan organisaties die Eigendrager (ERD) zijn.

Tabel 1: Instroom WIA

Instroom WIA
Instroom WIA (x1.000 personen)

Stijging in het aantal toegerekende uitkeringen aan werkgevers

De grootste procentuele toename in 2019 ligt bij de instroom in de WGA. Dit kan er voor zorgen dat er voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2021 hogere toerekeningen worden gedaan, waarmee de premie Whk voor jouw organisatie dus kan stijgen.

Daarom is het goed om te weten dat niet alle WGA-uitkeringen zomaar mogen worden toegerekend aan de werkgever. Het UWV rekent de WGA-uitkering bijvoorbeeld niet toe aan werkgevers in de volgende gevallen:

  • WGA-uitkeringen die zijn toegekend aan ziek WW’ers;
  • Vrouwen die ziek zijn geworden door zwangerschap of bevalling;
  • Werknemers die ziek zijn geworden door orgaandonatie;
  • Werknemers die onder de no-riskpolis vallen.

Daarnaast mogen ook de IVA-uitkeringen die zijn toegekend aan personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn niet aan werkgevers worden toegerekend. In 2019 zijn er 11.700 nieuwe IVA-uitkeringen aan deze doelgroep toegekend.

Tabel 2: WGA-uitkeringen

WGA-uitkeringen
WGA-uitkeringen (x1.000 personen)

Hoe zit het met jouw instroomcijfer?

In de download WGA-instroom grote werkgevers vind je de instroomcijfers van jouw organisatie en die van anderen binnen jouw eigen sector. Zo kun je de WGA-instroom van jouw organisatie vergelijken met de cijfers van andere organisaties, sectoren en het landelijk gemiddelde.

Door jaarlijks de WGA-instroomcijfers met elkaar te vergelijken kun je voortdurend peilen hoe de WGA-instroom en het aantal toegerekende uitkeringen zich binnen jouw organisatie ontwikkelen. De hoogtes van de toegerekende WGA-uitkeringen in jouw organisatie hebben direct invloed op het Whk-percentage en zodoende ook op de te betalen Whk-premie in 2021.

Controleer altijd je Whk-beschikking

Het is dus belangrijk om je Whk-beschikking goed te controleren. We komen vaak fouten tegen waarbij uitkeringen voor werknemers die onder een van de bovenstaande situaties vallen toch worden toegerekend aan de werkgever. Door onterechte toegerekende uitkeringen te laten verwijderen is er kans dat je Whk-premie daalt en daarmee je schadelast verlaagt. Het controleren van de Whk-beschikking kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug.

Actief WGA-instroom beheersen

Om je zekerheid en overzicht te geven over je beschikking gedifferentieerde premie Whk 2021 controleren wij de opbouw van deze beschikking voor jou. Vanuit onze dienstverlening WGA management en ZW management brengen onze HR specialisten alle toegerekende uitkeringslasten van jouw organisatie in beeld. Wij controleren of deze toerekeningen terecht worden doorbelast.

Als blijkt dat een uitkering niet aan jou als werkgever toegerekend had mogen worden dan betaal je onterecht een hoge premie. Wij tekenen dan bezwaar aan bij de belastingdienst, of gaan in beroep. Ook vragen we nieuwe herbeoordelingen voor je aan indien nodig. Zo helpen wij de WGA-schadelast binnen jouw organisatie te beheersen.

Wil je meer weten over onze dienstverleningen met betrekking tot de controle Whk, WGA Management of ZW management? Neem dan contact met Mirella de Jong via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.