WGA Management bij terugkeerpremie UWV

Was je eigenrisicodrager voor de WGA en bent je op of na 1 juli 2015 teruggekeerd naar UWV? Dan kun je te maken krijgen met een terugkeerpremie in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2017. Door de terugkeerpremie start je niet met een minimumpremie in de gedifferentieerde premie, maar met een historische schadelast van (ex-)werknemers.

Met ingang van dit jaar worden alle lopende WGA-uitkeringen, die minder dan 10 jaar geleden bij jouw organisatie zijn ontstaan, toegerekend aan jouw gedifferentieerde premiepercentage. Dit is de zogenaamde ‘totale historische WGA-schadelast’. Door deze wijziging is het mogelijk dat het gedifferentieerde premiepercentage in 2017 enorm stijgt ten op opzichte van het voorgaande jaar. Voor grote werkgevers kan dit resulteren in een gedifferentieerd premiepercentage, vergelijkbaar met de premiestelling van private verzekeraars.

Besparen op jouw gedifferentieerde premie Whk

Sinds 1 januari 2017 is er een wijziging ingevoerd waardoor je als werkgever een overzicht kan opvragen van (ex-)werknemers met een lopende Ziektewet- of WGA-uitkering. Zo ben je vooraf op de hoogte van de (ex-)werknemers die vanaf het moment van beëindiging van eigenrisicodragerschap (ERD) aan jouw organisatie worden toegerekend. Als je geen ERD meer bent voor de WGA, kun je zelf forse besparingen realiseren op jouw gedifferentieerde Whk premie.

Verminderen schadelast

OAZ biedt ondersteuning bij het verminderen van deze kosten. Met WGA Management brengen wij alle toegerekende uitkeringen in beeld en bepalen wij de acties om de toerekening te verlagen. Indien nodig gaan wij in overleg met jouw oud verzekeraar om duidelijkheid te krijgen over de status van de dossiers die onder de terugkeerpremie vallen.

Wil je meer weten over WGA Management neem dan contact op met Wendy Duysserinck via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.