De Whk-2022 komt eraan, let op deze belangrijke wijziging

Rond eind november wordt de premie Whk 2022 bekend gemaakt. De Whk, ofwel de werkhervattingskas, is vaak een grote kostenpost. Ook sluipen er geregeld fouten in de cijfers die worden aangeleverd door het UWV. Het is hierom noodzakelijk om de Whk-beschikking goed te controleren.

De Whk bestaat uit twee onderdelen: de WGA-premie en de ZW-flex. De WGA-premie is er om de WGA-uitkeringen te bekostigen na 2 jaar ziekte. Daarnaast is er de ZW-flex. Hiervan wordt de ziektewetuitkering betaald van de zieke werknemers die voor het einde van de wachttijd uit dienst gaan.

Belangrijke wijziging Whk 2022

Dit jaar is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de grens van de loonsom tussen kleine en middelgrote werkgevers. Vanaf 2022 is iedere werkgever met een loonsom kleiner dan 882.500 euro een kleine werkgever. Die grens lag eerder op ongeveer 350.000 euro. Dit betekent dat de groep kleine werkgevers is gegroeid en meer werkgevers de sectorale premie gaan of blijven betalen.

Voor middelgrote of grote werkgevers die geen sectorale premie betalen, geldt een minimale en een maximale premie. Wanneer er geen schadelast is, moet altijd een minimale premie worden betaald. Bij een zeer hoge schadelast zal er nooit meer dan een maximale premie betaald hoeven worden.

Als er uitkeringen worden toegerekend, is het van belang om deze goed te controleren. Is de hoogte correct en mag dit ook aan je organisatie worden toegerekend? Dit mag niet in alle gevallen. Wanneer werknemers onder een vangnetbepaling vallen bijvoorbeeld, of ziektegevallen na 28 dagen na de laatste werkdag of werknemers die een no-risk status hebben.

Worden de WGA-lasten terecht doorbelast?

Bij OAZ controleren wij jaarlijks de ontvangen Whk-beschikkingen en de daarbij horende WGA- en ZW-lasten van onze relaties. We nemen elk dossier nauwkeurig door en controleren dat op juistheid. Wil jij weten of jouw WGA-lasten terecht worden doorbelast? Of heb je hulp nodig bij het controleren van de Whk-beschikking? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700. Na een inventarisatie kun je rekenen op onze volledige ondersteuning. Van aanvraag tot eindverantwoording!