Het is nooit te laat om de Whk-beschikking te controleren

Was jouw organisatie begin dit jaar met andere dingen bezig dan het controleren van de jaarlijkse Whk-beschikking? Ervaring leert dat het toch waardevol kan zijn dit alsnog te doen. En is de bezwaartermijn verlopen? Geen probleem. Onze specialist Carina legt in dit artikel uit hoe jij met terugwerkende kracht de Whk-beschikkingen controleert tot wel vijf jaar terug en waarom dit loont.

1 op de 3 Whk-beschikkingen bevatten fouten

Iedere werkgever, tenzij eigenrisicodrager, draagt de gedifferentieerde premie Whk af aan de Belastingdienst, die voor middelgrote en grote organisaties (deels) gebaseerd is op de individuele schadelast. Wij zien helaas ieder jaar weer dat er fouten worden gemaakt in de Whk-beschikkingen en dat uitkeringen niet juist worden toegerekend. Het is niet ongebruikelijk dat deze schadelast zo’n € 15.000 per jaar bedraagt. Een WGA-uitkering mag tot maximaal 10 jaar aan jouw organisatie worden doorbelast.

Door tot vijf jaar terug de Whk-beschikkingen te controleren op de onderstaande meest voorkomende fouten, is de kans groot dat blijkt dat jouw organisatie besparingen kan realiseren op de gedifferentieerde premie Whk.

Fout 1: Tot 28 dagen na uitdiensttreding

Als een uitkering wordt toegerekend van een medewerker die langer dan 28 dagen uit dienst was op het eerste moment van arbeidsongeschiktheid, is dat onterecht. Een ZW- of WGA-uitkering kan alleen aan jouw organisatie worden toegerekend als eerste arbeidsongeschiktheid dag tijdens of binnen 28 dagen na het einde van het dienstverband valt.

Fout 2: BSN onbekend

Een uitkering zonder BSN op de beschikking? Een fusie of overname kan soms de verklaring zijn. Maar ook in dat geval is het goed om te controleren of de uitkering (naar rato) terecht aan jouw organisatie is toegerekend.

Fout 3: Correctie niet (juist) doorgevoerd

Uitkeringen die met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd, zie je pas na 2 jaar terug op de beschikking. Correcties die in 2021 hebben plaatsgevonden, worden verwerkt in de Whk-beschikking van 2023. Regelmatig worden deze correcties echter niet of onjuist verwerkt.

Fout 4: Te hoge toerekening

Soms is de toerekening van de uitkering juist, maar de hoogte van de uitkering niet. Bijvoorbeeld als er onterecht een gedeelte van de (fictieve)LAU-uitkering wordt toegerekend.

Fout 5: Ziektewet als vangnet

Als sprake is van een vangnetsituatie mag de ZW- en WGA-uitkering van een medewerker niet worden toegerekend aan de werkgever. Dit geldt voor medewerkers die ziek werden door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie. Maar ook voor zieke medewerkers die een no-riskpolis hebben of voormalig medewerkers die onder de compensatieregeling vallen.

Herzieningsverzoek Whk indienen

Als uit de controle blijkt dat een Whk-beschikking fouten bevat, is het mogelijk om een verzoek van herziening in te dienen bij de Belastingdienst. Op dat moment beoordelen zij jouw bezwaargronden en volgt een nieuwe beslissing. Indien de herziening leidt tot een wijziging van het percentrage Whk-premie voor jouw organisatie, kun je middels een verzoek tot teruggaaf de te veel betaalde premie terugvragen.

Gaan wij voor jou aan de slag?

Zelf toch niet voldoende capaciteit of kennis op het gebied van Whk? Ons team van HR-specialisten zorgt ervoor dat onze klanten verzekerd zijn van een juiste beschikking en een zo laag mogelijke schadelast. De controle die wij uitvoeren gaat over het lopende jaar of met terugwerkende kracht middels een herzieningsverzoek. Dit kan tot wel 5 jaar terug.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.