Bereid je voor op de Whk-controle

Als je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) bent, ontvang je rond eind november/begin december de beschikking gedifferentieerde premie Whk. Deze beschikking heeft betrekking op de uitkeringen van (ex-)medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en op de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen. Deze uitkeringen worden aan de werkgever toegerekend middels de jaarlijkse Whk-premie.

De twee premiecomponenten

De premie bestaat uit twee componenten: de gedifferentieerde premie WGA en de gedifferentieerde premie ZW. Om de hoogte van de premie te berekenen, worden de volgende gegevens gebruikt:

  • De totale loonsom van de organisatie. Ben je een kleine, middelgrote of grote werkgever?
  • De uitbetaalde WGA en ZW uitkeringen.
  • De sectorpremie. Deze premie is enkel van toepassing bij kleine en middelgrote werkgevers.

De meest gemaakte fouten bij de
Whk-berekening

De berekening van de Whk is gebaseerd op gegevens uit het verleden. Zo worden uitkeringen die in 2021 zijn uitbetaald in 2023 toegerekend aan de premie.

Wanneer de nieuwe premie Whk bekend wordt gemaakt, is het belangrijk om deze goed te controleren. Het is een grote kostenpost en er sluipen geregeld fouten in de cijfers die worden aangeleverd door het UWV.

De drie meest gemaakte fouten in de berekening van de Whk zijn:

  • De uitkering had niet mogen worden doorbelast
  • De uitkering is te hoog doorbelast
  • De uitkering is te lang doorbelast

Ondersteuning bij de Whk-controle?

OAZ ondersteunt klanten bij de controle van de Whk-premie. Bij de Whk-controle van 2022 hebben we bij 1 op de 3 controles met succes bezwaar gemaakt en daarmee een substantiële besparing voor onze klanten kunnen realiseren. Dit valt of staat met een kloppende personeelsadministratie, begin dus tijdig met het verzamelen van de juiste gegevens want het loont!

Heb je vragen over de Whk-premie of zoek je hulp bij de controle? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700. Na een inventarisatie kun je rekenen op onze volledige ondersteuning.