Wijziging in no-risk claim

Onlangs is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 door de Eerste Kamer goedgekeurd. In dit wetsvoorstel is een belangrijk punt opgenomen dat van invloed is op onze no-risk dienstverlening. Graag informeren we jullie over de gevolgen van het voorstel Verzamelwet 2022.

De no-risk claim voor werkgevers

Het gebruik van de no-riskpolis maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een medewerker met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, wordt de werkgever financieel gecompenseerd door het UWV.

Tot op heden is het mogelijk om de no-risk nog jaren na de oorspronkelijke ziekmelding van de medewerker door te geven aan het UWV. Ziektekosten zijn tot maximaal een jaar in het verleden te compenseren, maar ook in de jaren erna kan het lonen om een fictieve no-risk claim in te dienen voor een zieke medewerker. Ondanks dat er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de gemaakte ziektekosten, heeft het wel effect op de kosten erna.

Wat verandert er door de verzamelwet?

Voor een eigenrisicodrager zijn dit de kosten van de WGA-uitkering, waar een werkgever tot maximaal tien jaar verantwoordelijk voor is. Voor een publiek verzekerde medewerker vertaalt dit zich door in de toerekening op de gedifferentieerde premie Whk.

Per 1 januari 2022 is het, wanneer de verzamelwet 2022 wordt goedgekeurd door de eerste kamer, niet meer mogelijk om een fictieve no-riskstatus toe te kennen aan een medewerker. Alleen indien er nog tot uitbetaling van het ziekengeld overgegaan kan worden kan er WGA-voordeel behaald worden.

Wanneer werkgevers te laat het ziekengeld claimen heeft dit tot gevolg dat de WGA-lasten toch voor rekening van de werkgever komen.

Vinger aan de pols

Omdat de no-riskstatus niet altijd even gemakkelijk is te achterhalen, komt het vaak voor dat werkgevers te laat met deze melding komen. Dit is na 1 januari 2022 enorm zonde, hier geldt dat te laat dan echt te laat is. Het blijft dus van groot belang om een vinger aan de pols te houden bij je personeel. Wat is het arbeidsverleden van je nieuwe medewerker en is er eventueel een no-risk status van toepassing?

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van het verloop van deze nieuwe wet en de definitieve gevolgen voor onze dienstverlening. Heb je in de tussentijd vragen over de Verzamelwet SZW 2022, neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.