Wijziging Praktijkovereenkomst

De Praktijkovereenkomst is een belangrijk onderdeel van de onderbouwing voor tal van subsidieregelingen, waaronder Stagefonds en Praktijkleren. Onlangs is de Praktijkovereenkomst gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat vanaf 1 augustus 2016 bij minderjarigheid van de leerling, ouders of wettelijk verantwoordelijken niet meer bevoegd zijn om de overeenkomst te tekenen. Dit is een wijziging met terugwerkende kracht.

Ook is vanaf 1 augustus 2016 de kwalificatiestructuur vernieuwd. Er zijn keuzedelen aan het kwalificatiedossier toegevoegd zodat scholen beter kunnen inspelen op vragen uit de markt. Wanneer een keuzedeel gevolgd wordt waar ook een deel BPV moet worden gevolgd, dan wordt ook voor dit onderdeel een praktijkovereenkomst afgesloten.

De praktijkovereenkomst wordt aangepast om te kunnen omgaan met keuzedelen van een opleiding. Om die reden wordt er een systematiek van BPV-bladen geïntroduceerd.

Hoe werkt de systematiek met BPV-bladen bij de praktijkovereenkomst? 

Voor de start van de BPV (op het niveau van een domein, kwalificatiedossier, kwalificatie of keuzedeel) moeten de school, de student en het leerbedrijf een praktijkovereenkomst afsluiten. De eerste praktijkovereenkomst moet altijd worden ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf. Om eventuele wijzigingen tijdens de BPV via de systematiek van BPV-bladen te kunnen verwerken, wordt in de Algemene Voorwaarden van de praktijkovereenkomst geregeld volgens welke procedure tussentijdse wijzigingen worden verwerkt.

Als de school, student en het leerbedrijf met het ondertekenen van de praktijkovereenkomst zijn overeengekomen dat tussentijdse wijzigingen worden verwerkt via een BPV-blad, dan hoeft er voor wijzigingen tijdens de BPV geen nieuwe praktijkovereenkomst te worden afgesloten. Veranderingen van de BPV kunnen voortaan worden geregeld door een BPV-blad voor wijzigingen uit te geven. Hier staan alle op dat moment actuele gegevens vermeld, inclusief de wijziging. Alle gegevens moeten opnieuw op het gewijzigde BPV-blad worden vermeld aangezien de gewijzigde versie het vorige BPV -blad vervangt. Het eerste BPV-blad blijft wel onderdeel uitmaken van de praktijkovereenkomst, omdat er anders geen sprake is van ondertekening. Het gewijzigde BPV-blad hoeft niet opnieuw te worden ondertekend. U moet echter wel alle bladen in het dossier van de persoon bewaren.

Als de student en of het leerbedrijf zich niet in de Algemene Voorwaarden van de praktijkovereenkomst vastgelegde procedure voor wijzigingen van de praktijkovereenkomst kunnen vinden, dan wordt in die specifieke praktijkovereenkomst afgesproken dat deze procedure voor deze BPV niet van toepassing is. In dat geval moet bij wijzigingen van de BPV een nieuwe praktijkovereenkomst worden afgesloten en worden ondertekend. Desgewenst kunnen de student en het leerbedrijf in overleg met de school individuele afspraken maken over een andere procedure.

De nieuwe praktijkovereenkomst en subsidieregelingen Praktijkleren en Stagefonds

De werkwijze met BPV-bladen is ook besproken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO) in het kader van de behandeling van de subsidieregeling praktijkleren. Het is voor de RVO van belang dat de begin- en geplande einddatum en het totaal aantal uren voor de BPV wordt vermeld en het duidelijk is of het totaal aantal uren betrekking heeft op de BPV voor een kwalificatie of voor een keuzedeel. Het is voor het leerbedrijf namelijk niet mogelijk om subsidie te ontvangen voor BPV voor een keuzedeel. De subsidieregeling Praktijkleren wordt nog aangepast op de keuzedelen. Dit is echter nog niet gedaan. Wij zullen je tijdig informeren wanneer er wijzigingen in de regeling worden doorgevoerd. Ook voor de regeling stagefonds zorg is het nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de subsidieadministratie. Vast staat wel dat ook hier het keuzedeel niet subsidiabel is.

OAZ is in ieder geval klaar voor de nieuwe werkwijze met BPV-bladen!

Vragen?

Heb je vragen over de subsidieregelingen Praktijkleren en Stagefonds of een ander vraagstuk op HR gebied neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl

Of bel direct naar 088-5600700