Wijzigingen arbeidsongeschiktheid

Iedere werkgever heeft in meer of mindere mate te maken met arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Op het gebied van arbeidsongeschiktheid en eventueel daarop volgende uitkeringen zijn een aantal (voorgenomen) wijzigingen bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Re-integratie 2e spoor

Als jouw medewerker langdurig ziek raakt, krijg je te maken met re-integratieverplichtingen vanuit UWV. De beoordelingen van de re-integratietrajecten worden door UWV begrijpelijker en meer voorspelbaar gemaakt. Dit om te voorkomen dat re-integratie via 2e spoor alleen worden gestart om een loonsanctie te voorkomen. Deze maatregel is nog niet definitief en wordt nog nader uitgewerkt.

Één jaar lang meer dan 65% van maatmaninkomen

Na 104 weken verzuim wordt een medewerker beoordeeld voor een WIA uitkering. Als deze medewerker meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt beschouwd dan volgt een WIA uitkering.

Als deze medewerker meer werkt en één jaar lang meer dan 65% van zijn maatmaninkomen heeft verdiend, eindigt het recht op de WGA-uitkering na een WIA-beoordeling. Nu verloopt deze beoordeling via een arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Bij deze beoordeling wordt alleen vastgesteld of de medewerker langer dan één jaar meer dan 65% van zijn maatmaninkomen heeft verdiend. De WIA wordt aangepast zodat de beoordeling administratief en zonder inzet van arbeidsdeskundige en verzekeringsarts  afgehandeld kan worden.

Vervroegde IVA aanvraag

Als een werknemer geen perspectief meer heeft op terugkeer in de arbeidsmarkt moeten zowel werkgevers als werknemers het initiatief kunnen nemen om een vervroegde WIA aanvraag te doen. Voordeel voor de werkgever is dat de toegekende IVA-uitkering in mindering kan worden gebracht op het loon van de werknemer. Deze maatregel wordt nog nader uitgewerkt.

Wil je meer informatie over de wijzigingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid? Neem contact op met met onze specialist WGA Carina Holmes via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.