Wijzigingen in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

In het begin van de zomer is een pensioenakkoord bereikt. Om dit akkoord te kunnen financieren zijn toen al een aantal maatregelen genoemd. Een van deze maatregelen ging over een besparing op de Wtl. Op zowel het lage-inkomensvoordeel  (LIV) als het Jeugd-lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV) wordt fors bezuinigd.

Besparing op de Wtl

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers met als doel om banen te creëren en te behouden voor werknemers met een laag inkomen. De invoering van het Jeugd-LIV was een reactie op de verhoging van het minimumjeugdloon in juli 2017.

Vanaf 2020 wordt fors gesneden in de budgetten. Zo wordt het hoge tarief van het LIV gehalveerd van € 2.000 naar € 1.000. Ook het Jeugd-LIV wordt in 2020 gehalveerd en zal met ingang van 2024 worden afgeschaft.

Onbeperkt LKV Banenafspraak en Scholingsbelemmerden

Naast een bezuiniging op het LIV en Jeugd-LIV wordt er juist extra geld uitgetrokken voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Door het LKV worden werkgevers gestimuleerd om specifieke groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Op het LKV voor ouderen, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten worden geen wijzingen doorgevoerd, maar wel voor de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden. Een werkgever kan per 2021 LKV krijgen zolang ze de medewerker uit de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden in dienst houden. Eerder (en nu nog) geldt een maximale duur voor het LKV van 3 jaar.

Heb je vragen over de wijzigingen binnen de Wet tegemoetkoming loondomein? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers. Je kunt een mail sturen naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.