Wijzigingen in subsidiebudget Praktijkleren 2022-2023

RVO heeft twee wijzigingen in de regeling Praktijkleren gepubliceerd. Mogelijk zorgt dit ervoor dat het subsidiebedrag over schooljaar 2022-2023 voor jouw organisatie lager uitvalt. Een aantal sectoren die eerder extra subsidie kregen, komen hier niet meer voor in aanmerking. Daarnaast is de verwachting dat de subsidie voor een bbL- en Hbo-leerling lager zal zijn dan de afgelopen twee schooljaren.

Vervallen aanvullende subsidiegelden Praktijkleren

Vanaf schooljaar 2020-2021 ontving je extra subsidie voor leerplekken in specifieke sectoren. De mbo bbl-leerplekken in conjunctuurgevoelige sectoren en hbo-leerplekken in de techniek- en de gezondheidszorg komen in schooljaar 2022-2023 echter niet langer in aanmerking voor de extra subsidie. Voor mbo bbl-leerplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kan je dit schooljaar nog wel op extra subsidie rekenen.

Tabel 1: aanvullende subsidiegelden per schooljaar

schooljaar mbo landbouw, horeca en recreatie mbo conjuctuurgevoelige sectoren hbo techniek en gezondheidszorg
2022-2023 nog niet bekend vervallen vervallen
2021-2022 € 2.058,00 € 920,00 € 1.327,20
2020-2021 € 1.918,00 € 772,40 € 1.089,90

Subsidiebudget Praktijkleren terug naar voor de Coronacrisis

Tijdens de Coronacrisis is het totale subsidiebudget van de regeling Praktijkleren tijdelijk verhoogd met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het budget voor schooljaar 2022-2023 bedraagt in totaal 279 miljoen euro en keert daarmee terug naar het niveau van voor de crisis.

De maximale subsidie voor een volledige leerplaats is al sinds de start van de regeling  2.700 euro per schooljaar. Het ministerie van OCW schat in dat de subsidie voor een mbo- en hbo-leerling in 2022-2023 lager zal uitvallen. Het ministerie denkt dat het bedrag voor een mbo-student op circa. 2.300 euro zal uitkomen. Over de hbo-categorie hebben zij zich niet uitgesproken.

In 2017 maakte RVO voor het eerst bekend dat het budget voor de categorie bbl overvraagt was. Er wordt op dat moment een verdeelsleutel toegepast. De onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de normbedragen gedurende de afgelopen vijf schooljaren van de regeling.

Tabel 2: subsidiebedrag per volledige praktijkleerplaats

schooljaar bbl Hbo VO/WO
2021-2022 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00
2020-2021 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00
2019-2020 € 2.079,27 € 645,75 € 2.700,00
2018-2019 € 2.216,70 € 879,15 € 2.700,00
2017-2018 € 2.464,83 € 2.700,00 € 2.700,00

Vanaf schooljaar 2018-2019 werd de hbo-categorie uitgebreid met o.a. zorgopleidingen. De vraag bleek flink groter dan het budget dat beschikbaar was.

Subsidieaanvraag Praktijkleren 2022-2023?

Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gezegd hoeveel de subsidie per leerling in schooljaar 2022-2023 zal bedragen. Dit is afhankelijk van de categorie en het aantal aanvragen dat uiterlijk vrijdag 15 september 2023 wordt ingediend. Het definitieve subsidiebedrag voor jouw organisatie zal op de beschikking staan, die doorgaans half december verstuurd wordt. Het subsidiebedrag per leerling zal waarschijnlijk lager uitvallen dan afgelopen jaren. Maar haalt jouw organisatie alles eruit wat erin zit? Wist je bijvoorbeeld dat je ook recht hebt op subsidie voor leerlingen die niet diplomeren maar voortijdig stoppen?

OAZ heeft jarenlange ervaring met het aanvragen van Praktijkleren. Onder het genot van een bakje koffie lichten we graag toe wat we voor je kunnen betekenen. Voor een afspraak mail je naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.