Wijzigingen in verantwoording KiPZ

Onlangs werd bekendgemaakt dat de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) is verlengd tot en met 2023. Dit is goed nieuws, wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de verantwoording van deze subsidieregeling.

Even opfrissen…

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (hierna: KiPZ) is in het leven geroepen voor organisaties die medisch specialistische zorg leveren, om hen te stimuleren om te investeren in de kennis en vaardigheden van medewerkers. Eind 2021 is de regeling geëvalueerd door onafhankelijk adviesbureau Berenschot. Uit deze evaluatie blijkt de noodzaak van de KiPZ regeling. Het leren en ontwikkelen van medewerkers is van groot belang, niet enkel voor de kwaliteit van de zorg maar ook de aantrekkelijkheid van het beroep en het behoud van de medewerkers.

Minder tijdrovende oplossing wegens coronapandemie

Voor de subsidiejaren 2020, 2021 en 2022 bestond de verantwoording van KiPZ uit een beoordelingsverklaring van de accountant. In de jaren voorafgaand aan 2020 was dit een uitgebreide controleverklaring, echter door de toegenomen druk op de ziekenhuizen wegens COVID-19 werd besloten hier een minder tijdrovende oplossing voor te vinden.

Wijzigingen in verantwoording KiPZ voor subsidiejaar 2023

Voor subsidiejaar 2023 is besloten de controleverklaring weer een verplichting te maken. De beoordelingsverklaring van de afgelopen jaren geeft een beperkte mate van zekerheid, hierom wordt teruggegaan naar de oorspronkelijke situatie van voor 2020. Een verantwoording die gebruikelijk is bij subsidies van deze omvang.

Grotere administratieve last voor de werkgever

De controleverklaring is een grote administratieve last voor werkgevers. Het houdt in dat de administratie gedurende het subsidiabele jaar nog veel secuurder moet worden bijgehouden. Het aantal steekproeven door accountants zal ook wordt vergroot, de wijziging zal om een fikse tijdsinvestering vragen.

Wijzigingen in aanvraag en tarief

Wanneer je in aanmerking wil komen voor KiPZ, moet de aanvraag voor 2023 uiterlijk op 15 december einde dag gedaan zijn. Voorheen lag deze deadline in oktober, er is hier dus wat speling gekomen. Ook is het uurtarief van deze regeling iets verhoogd, van €42,24 naar €45,36.  Het opleveren van de administratieve verantwoording van subsidiejaar 2023 dient uiterlijk in juni 2024 te gebeuren.

Op zoek naar een kennispartner?

Zoek je ondersteuning bij de administratieve last rondom KiPZ? Dan kan OAZ je hierbij helpen. Neem contact op met onze specialist via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700