Diverse wijzigingen Stagefonds 2015-2016

Hoewel op moment kan het aanvraagformulier Stagefonds 2014-2015 bij de zorginstellingen op de deurmat kan vallen, zijn er toch ook al wijzigingen Stagefonds 2015-2016 aangekondicht. Voor het huidge studiejaar is er in totaal 110 miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijk blijft ook dit jaar om ervoor te zorgen dat het aanvraagformulier uiterlijk 1 oktober weer retour is bij het ministerie van VWS, zodat u de subsidie ook daadwerkelijk ontvangt.

Wijzigingen Stagefonds

Voor het studiejaar 2015-2016 zijn er een aantal wijzigingen in de subsidieregeling bekend gemaakt. Vanwege de aanpassing van de Wmo 2015(wet maatschappelijke ondersteuning) is het begrip stage aanbieder uitgebreid door de toevoeging van alle aanbieders die op grond van de Wmo 2015 zorg aanbieden. Hierdoor komen meer instellingen in aanmerking voor subsidie uit het Stagefonds.

Daarnaast verliest Calibris haar wettelijke taken doordat alle kenniscentra deze taken overhevelen naar de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). De taken zullen vanaf oktober 2015 worden overgenomen.

Als gevolg van de nieuwe crebostructuur zijn nieuwe crebocodes toegevoegd en oude crebocodes verwijderd. Zij zijn de opleidingen tot tandartsassistent en de opleiding tot apothekersassistent zijn vanaf studiejaar 2015-2016 opgenomen in de subsidieregeling. Door deze toevoegingen wordt het subsidieplafond in 2015-2016 verhoogd van € 110 miljoen naar een totaal van € 112 miljoen. Het is dus van belang om bij de inrichting van de administratie van het volgende jaar hier rekening mee te houden!

Hulp bij onderbouwing en aanvraag Stagefonds

OAZ  controleert jaarlijks voor meer dan 100 organisaties de Stagefonds-vaststelling. We brengen de subsidiabele doelgroepen voor je in kaart en stellen de benodigde onderbouwing samen voor een complete aanvraag. Onze focus ligt op een volledige ontzorging en van de administratie en verantwoording voor jouw organisatie. Tevens weten wij voor 50% van al onze klanten ook een hoger subsidiebedrag te realiseren.

Benieuwd wat de wetswijzigingen voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Thomas Pillen, telefoonnummer 088 5600 700.