Wijzigingen Werkhervattingskas per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Vanaf dit moment kunnen werkgevers alleen de samengevoegde WGA, privaat of publiek verzekeren. Het UWV zal een meer marktconforme premie in rekening brengen bij (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar de publieke verzekering bij het UWV. De publieke staartlasten van werkgevers die na een periode van publieke verzekering bij het UWV eigenrisicodrager worden, vallen niet meer onder het eigen risico van werkgevers (ongeacht hun grootte).

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze WGA Management pagina. Hier vind je alle informatie over eigenrisicodragerschap, publieke verzekering en het reduceren van arbeidsongeschiktheidslasten.