WW-premies vastgesteld voor 2023

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkeringen van marktwerkgevers. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn er sinds 2020 twee premietarieven binnen het AWf: een laag tarief voor vaste dienstverbanden en een hoog tarief voor flexibele dienstverbanden.

In de Prinsjesdagstukken is bekend gemaakt dat het lage tarief voor 2023 wordt vastgesteld op 2,64 procent, het hoge tarief op 7,64 procent. Dit is in beide gevallen een daling van 0,06 procent.

Tabel 1: overzicht WW-premies in 2022 en 2023

Premiepercentage 2022 Premiepercentage 2023
Awf-laag 2,70 2,64
Awf-hoog 7,70 7,64