LIV en Jeugd-LIV afgeschaft per 1 januari 2025, geen LKV Jongeren

Per 1 januari 2025 kunnen werkgevers geen gebruik meer maken van het LIV en het Jeugd-LIV. Aanvankelijk was gepland deze regelingen per 2024 te laten vervangen door het LKV jongeren, maar ook door deze regeling komt een streep.

Geen doelgroepverklaring

In het coalitieakkoord 2021-2025 is dit bekendgemaakt. Het LKV jongeren was ingezet als vervanger voor het LIV en het Jeugd-LIV, als een loonkostenvoordeel voor jongeren met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een groot voordeel aan het LKV jongeren zou zijn dat hier geen doelgroepverklaring voor noodzakelijk was.

Het wijzigen van de voorwaarden

In het najaar van 2021 heeft het ministerie van SZW onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het LKV jongeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat een wijziging van de voorwaarden een effectievere regeling kan opleveren. Zo zou idealiter de leeftijdsgrens van 27 naar 25 verlaagd moeten worden, de urennorm zou van 1248 uur naar 1000 uur per jaar moeten zakken. Met deze aangepaste parameters zouden er veel meer jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt worden bereikt.

Demissionair en nieuw kabinet

Omdat dit effectiviteitsonderzoek is gedaan onder leiding van een demissionair kabinet, was het volgens de minister van SZW aan het volgende kabinet om hier een definitieve afweging in te maken. Het huidig kabinet heeft besloten het LKV jongeren niet in te voeren. Het LIV en het Jeugd-LIV zouden worden afgeschaft per januari 2024, dit is nu 2025 geworden.