Aanvraag tijdelijk vervolg SectorplanPlus

Deze zomer naderen we het einde van de regeling SectorplanPlus. Dinsdag 23 augustus 2022 zal de laatste dag zijn waarop opleidingsactiviteiten binnen de huidige regeling subsidiabel zijn. Gisteren is aangekondigd dat Regioplus, die de coördinatie van de regeling verzorgt voor de 13 regionale werkgeversorganisaties, bij het ministerie van VWS een aanvraag heeft ingediend voor een tijdelijk vervolg van de regeling.

Meerjarenprogramma opleiden in de zorg

Het ministerie van VWS is nog bezig met het meerjarenprogramma voor het opleiden in de zorg. Omdat de einddatum van de huidige regeling SectorplanPlus nadert en de urgentie voor het opleiden van zorgpersoneel onverminderd hoog is, wordt een tijdelijke regeling geïntroduceerd. Deze regeling zal naar alle waarschijnlijkheid gelden voor het komend schooljaar 2022-2023. Het meerjarenplan van het ministerie van VWS zal na deze tijdelijke regeling de insteek zijn voor een mogelijk vervolg op SectorplanPlus.

Voorwaarden tijdelijk vervolg SectorplanPlus

Op dit moment is de aanvraagperiode en het programma van eisen voor deze tijdelijke regeling nog niet bekend gemaakt. Naar verwachting zal er in de komende weken meer duidelijkheid komen over de tijdelijke regeling.

Heb je vragen over de huidige regeling SectorplanPlus of het tijdelijke vervolg? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.