Is opleiden de oplossing voor arbeidsmarktkrapte?

Op 3 februari jl. werd door HRcommunity een online summit georganiseerd. Het thema; leren en opleiden als oplossing voor de arbeidsmarktkrapte. Vijf ervaringsdeskundigen, onder wie Thomas Pillen van OAZ, gingen onder leiding van een moderator in gesprek over dit onderwerp.

De grote gemene deler van alle deelnemers van het summit was de overtuiging dat opleiden inderdaad van groot belang is in de aanpak van de arbeidsmarktkrapte. HR en L&D hebben hier een cruciale rol. HRcommunity heeft een verslag gemaakt over de bijeenkomst, dit verslag is middels het formulier hiernaast te downloaden.

Scholingsinitiatieven als inzet voor een gezonde arbeidsmarkt

Om middels scholing een oplossing te bieden aan de arbeidsmarktkrapte, zijn vanuit de overheid diverse initiatieven in het leven geroepen. Praktijkleren in de derde leerweg is hier een mooi voorbeeld van. Deze regeling maakt het mogelijk om erkende opleidingen in kleinere delen te volgen. Met een praktijkverklaring krijg je erkenning voor een bepaalde taak of handeling. Met deze erkenning kan je bij werkgevers aan de slag, een certificaat toont aan dat je een deel van de beroepsopleiding hebt gevolgd. Dit biedt flexibiliteit en maakt dat studenten sneller aan de slag kunnen.

Een lokaal gevonden oplossing is het koplopersinitiatief van het Amsterdam UMC. Dit plan is ontwikkeld door Astrid Bijl, hoofdverpleegkundige Cardiothoracale chirurgie, en is gericht op het flexibel opleiden van medewerkers. Een manier om medewerkers bij te scholen in fases, waardoor ze steeds meer kunnen en mogen. Het koplopersinitiatief heeft zich gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ze boren hiermee een momenteel onbenutte groep potentiele medewerkers aan. En met succes! Het initiatief laat zien dat taakgericht werken en taakgericht opleiden werkt. Alle medewerkers werken hier op hun hoogste niveau, de totale werkdruk gaat omlaag, het werkplezier gaat omhoog en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een plek om te leren en te werken.

Opleiden vraagt om investeringen

De arbeidsmarktkrapte is een probleem die inmiddels vrijwel alle beroepsgroepen raakt. In de zorg is de uitdaging enorm, de hoeveelheid vacatures heeft een hoogtepunt bereikt. Het opleiden van personeel als oplossing voor deze krapte kan, naast een oplossing, ook voor nieuwe uitdagingen zorgen. De investering in tijd en financiën bijvoorbeeld is groot. Daar kan tegenover staan dat de kosten op Personeel Niet in Loondienst (PNIL) omlaag kan wanneer er personeel in vaste dienst komt.

Het vraagt om investeringen die zich uiteindelijk moeten terugverdienen. Subsidies helpen daarbij. Er zijn nog veel vragen over hoe je welke investeringen doet en je de rest van je organisatie inricht om een echte oplossing te kunnen zijn.

Samen met organisaties gaan we de komende maanden het gesprek aan om met hen te sparren over hoe zij oplossingen hebben geïmplementeerd. De uitwerkingen van deze gesprekken publiceren we graag op onze site.