Budget ESF Duurzame Inzetbaarheid verhoogd

In november konden bedrijven en instellingen subsidie aanvragen in het kader van de  subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid. De regeling blijkt ook deze aanvraagperiode weer een groot succes. In totaal is naar schatting voor een bedrag van 30 miljoen euro subsidie aangevraagd. Hiermee is het beschikbaar gestelde budget van 13 miljoen euro ruimschoots overschreden.

Gezien de grote belangstelling en de noodzaak om de duurzame inzetbaarheid van werknemers zoveel mogelijk te stimuleren heeft het Ministerie van SZW besloten om het subsidieplafond te verhogen van 13 miljoen naar 30 miljoen euro. Hiermee komen alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend in aanmerking voor subsidie, mits de aanvraag voldoet aan de regelingsvereisten.

In het verlengde van de budgetverhoging heeft het Agentschap SZW wel meer tijd nodig om alle aanvragen te kunnen beoordelen. De beslistermijn is dan ook verlengd van 18 naar 30 weken. Organisaties die subsidie hebben aangevraagd dienen er rekening mee te houden dat deze verlenging ook gevolgen kan hebben voor de projectperiode. Activiteiten zijn immers pas subsidiabel vanaf het moment dat de aanvraag is beoordeeld.

Voor meer informatie over de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunt u contact opnemen met Luc van der Linden via 088-5600700.