Budget Praktijkleren opgehoogd

De afgelopen jaren zien we dat het totaal aangevraagde bedrag voor de subsidieregeling Praktijkleren het vaste budget van 202,9 miljoen euro flink overschrijdt. Dit heeft tot gevolg dat de normbedragen voor de afgelopen schooljaren steeds naar beneden zijn bijgesteld. Door het grote animo zijn de normbedragen voor schooljaar 2019-2020 per leerwerkplek zelfs vastgesteld op 2.079,27 euro voor mbo en 654,75 euro voor hbo, flink lager dan het beoogde 2.700 euro. Voor de doelgroep Promovendi, Toio en vmbo is wel altijd het maximale normbedrag à 2.700 euro beschikbaar geweest. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de normbedragen voor het mbo en hbo in afgelopen schooljaren in beeld gebracht.

Verloop normbedrag Praktijkleren 2014 tot en met 2020

Verhoging Budget Praktijkleren

* Vanaf schooljaar 2018-2019 is de doelgroep hbo uitgebreid met de onderdelen Gezondheidszorg en Gedrag & Maatschappij

Budget Praktijkleren opgehoogd voor dit en komend schooljaar

Nu is er goed nieuws! Het budget van de subsidieregeling Praktijkleren wordt opgehoogd. De ophoging is aangekondigd in de Kamerbrief en betreft het Nationaal Programma Onderwijs: een steunprogramma voor herstel en perspectief in het onderwijs. In deze documenten staat een ophoging van 73 miljoen euro in 2021 en 61 miljoen euro in 2022 genoemd. Dit moet het mogelijk maken om voor schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 weer richting 2.700 euro per leerwerkplek uit te komen, ook voor mbo en hbo. Het normbedrag wordt, net als voorgaande jaren, definitief vastgesteld nadat alle aanvragen zijn ingediend en gecontroleerd door de RVO. Tot die tijd worden er geen garanties gegeven over de definitieve hoogte van dit bedrag.

Met deze ophoging, in samenhang met de extra acties voor scholen, leerlingen en stagiaires, beoogt het ministerie OC&W dat bedrijven leerwerkplekken blijven aanbieden of zelfs meer plekken gaan aanbieden. Daarnaast zou deze ophoging ook moeten bijdragen aan het inlopen van studievertragingen en verdere studievertraging in latere jaren voorkomen.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze specialist Praktijkleren Suzie Rohling via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 700.