Cofinanciering Sectorplannen – nog voldoende uitdagingen! 

In 2014 zijn 18 Regionale Sectorplannen Zorg van start gegaan. De plannen moesten bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarktproblemen door bezuinigingen, hervormingen en decentralisaties. Afgelopen maand presenteerde RegioPlus de resultaten van deze plannen aan staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Resultaten

Het doel in 2014 was zoveel mogelijk ontslag te voorkomen door circa 70.000 medewerkers scholing of begeleiding aan te bieden naar ander werk binnen de sector. Uit de cijfers van RegioPlus blijkt dat in twee jaar tijd ruim 68.000 medewerkers scholing of trainingen hebben gevolgd waardoor zij zijn voorbereid op de vele ontwikkelingen en veranderingen in de zorg.

In totaal hebben de opleidingsplaatsen 278 miljoen euro gekost, waarvan het ministerie van SZW ongeveer 25 procent heeft bekostigd. De werkgevers zelf investeerden 212 miljoen euro. De VVT-sector zorgde de afgelopen jaren binnen de sectorplannen voor de meeste opleidingsplaatsen. Meer dan de helft (51 procent) van de opleidingsplaatsen werd ingevuld door VVT-medewerkers. Daarna volgt de gehandicaptenzorg met 34 procent. Het aantal deelnemers uit de jeugdzorg en eerstelijnszorg was met 0 tot 1 procent daarentegen zeer beperkt.

Toekomstperspectief

Uniek aan Regionale Sectorplannen Zorg is de regionale aanpak en samenwerking met werkgeversorganisaties, in combinatie met de landelijke organisatie, verantwoording en controle. Hierdoor kunnen de uitvoeringskosten relatief laag blijven en is de kwaliteit hoog. De aanpak biedt perspectief voor de toekomst, zeker nu de sector opnieuw voor een uitdaging komt te staan. Waar voorheen sprake was van personeelsoverschotten dreigen nu juist tekorten te ontstaan.

Jelle Boonstra, directeur RegioPlus:
“We zijn er nog niet. We moeten blijven investeren in de kennis en kunde van medewerkers in de zorg. Zij zijn de drijvende kracht achter ons zorgstelsel. Ook de instroom van nieuw zorgpersoneel is hard nodig. Onze regionale aanpak en samenwerking met onderwijs en overheid zijn hierin onmisbaar.”

Administratieve lasten

De zorgsector heeft dankzij de Sectorplannen verder ingezet op de scholing van medewerkers. De administratieve lasten die daarmee gepaard zouden gaan blijken in praktijk helaas minder beperkt dan vooraf gehoopt.

In deze laatste fase moeten veel organisaties nog een slag slaan  als het gaat om het compleet maken van de dossiers. Als adviesbureau is OAZ subsidieadvies daar scherp op, samen met de scholen en de praktijk biedende organisatie worden de laatste stappen voorbereid, zoals alles straks tijdig en volledig in de portal staat.

Op het moment dat er een orderrealisatie zich voordoet kunnen we daar heel snel op anticiperen. De verwachting is namelijk  dat niet alle organisaties alle trajecten tijdig geregistreerd en ingediend zullen hebben. Naast het afronden van de huidige aanvragen ligt er voor ons dus zeker ook nog een  uitdaging om ervoor te zorgen dat onze klanten optimaal profiteren van een mogelijke herverdeling van middelen.

Ondersteuning nodig?

Voor verschillende werkgeversorganisaties nadert de deadline al snel voor de afronding van de lopende trajecten in het kader van de aanvraag Cofinanciering Sectorplannen. OAZ subsidieadvies kan u ondersteunen bij het compleet maken van de aanvraag en zorgt dat u optimaal profiteert bij een mogelijke herverdeling van niet-gerealiseerde middelen. Voor meer informatie over onze diensten rondom de Cofinanciering Sectorplannen kunt u contact opnemen met Luc van der Linden (Productmanager) via 088-5600741.