Fout in de beschikking Whk 2021

In december 2020 hebben bedrijven de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) over 2021 ontvangen van de Belastingdienst. Na controle door onze Whk-specialist is gebleken dat het UWV een fout heeft gemaakt bij het berekenen van de vaststelling, wij hebben dit aangekaart bij de Belastingdienst. Zij hebben besloten om automatisch een herziene beschikking Whk 2021 af te geven voor de relevante gevallen. Deze zal naar verwachting eind maart / begin april worden verstuurd.

Even opfrissen; hoe zit het ook alweer met die Whk?

Ben je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA? Dan ontvang je als werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Whk. De premie wordt per werkgever apart vastgesteld, dit gebeurt aan de hand van een drietal variabelen.

  1. De totale loonsom van de organisatie. Dit bepaalt of je een kleine, middelgrote of grote werkgever bent.
  2. De uitbetaalde WGA- en Ziektewet uitkeringen, dit is onderdeel van de individuele werkgeverspremie.
  3. De sectorpremie. Ben je een kleine of middelgrote werkgever, dan wordt de premie (deels) bepaald door de hoogte van de sectorpremie.

Waar zit de fout in de beschikking Whk?

Er is gebleken dat het UWV een fout heeft gemaakt bij de vaststelling Whk 2021. Het betreft gevallen waar een medewerker op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid werkzaam was bij meerdere werkgevers. Het uitkeringsbedrag is in deze gevallen te hoog doorbelast. Naar aanleiding van onze bezwaren is dit al bij een aantal van onze klanten toegekend. Nu heeft de Belastingdienst dus besloten om een herziene beschikking Whk 2021 af te geven.

Hoe verder?

We hebben onze klanten inmiddels geïnformeerd over de misrekening omtrent deze vaststelling. Het is van belang om, zodra de nieuwe beschikking is ontvangen, deze informatie direct naar ons te verzenden zodat we dit opnieuw kunnen controleren. Mocht je geen nieuwe beschikking hebben ontvangen, maar twijfel je toch aan de oorspronkelijke vaststelling? Of ben je geen klant van OAZ, maar wil je toch een extra controle op de vaststelling premie Whk? Neem dan contact op met onze Whk-specialist Mirella de Jong via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.