Gewijzigde WW-premie bij overwerk

Als onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt jaarlijks, sinds januari 2020, een premiedifferentiatie voor de WW ingesteld. Wij berichtten hier eerder over in dit artikel. Wanneer aan het eind van een kalenderjaar blijkt dat het totale aantal uren hoger is uitgevallen dan aanvankelijk gedacht, dient de WW-premie te worden herzien. Aan deze herzieningssituatie zijn wat haken en ogen verbonden, graag leggen we deze aan je uit.

Gewijzigde WW-premie bij overwerk

Vanaf 1 januari 2022 moet de lage WW-premie herzien worden als er in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Om te bepalen of de 30% herzieningssituatie van toepassing is, toets je het volgende:

  • Is er sprake van een gemiddeld aantal contracturen van minder dan 35 uur per week?
  • Is het aantal verloonde uren met meer dan 30% overschreden?

De herzieningssituatie is niet van toepassing op medewerkers met een arbeidscontract van gemiddeld minimaal 35 uur per week. Kijk hierom naar de totale overeengekomen uren in de arbeidscontracten van één kalenderjaar.

Overschrijding contracturen

Om te bepalen of sprake is van meer dan 30% overwerk, moet je de uren van alle dienstbetrekkingen meetellen. Dit geldt voor zowel dienstbetrekkingen met de lage WW-premie als de hoge WW-premie.

De berekening van de WW-premie

Om na te gaan of de 30%-herzieningssituatie van toepassing is, doorloop je de volgende stappen:

1. Tel alle verloonde uren van de werknemer bij elkaar op.

Je moet rekening houden met alle verloonde uren in alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar.

2. Bepaal hoeveel uren contractueel zijn vastgelegd.

Dit gaat om alle contractueel overeengekomen uren voor alle aangiftetijdvakken van alle dienstbetrekkingen in het kalenderjaar. Je mag het aantal overeengekomen uren per aangiftetijdvak rekenkundig afronden op 2 decimalen.

3. Bereken het percentage van hoeveel uren meer verloond zijn dan contractueel overeengekomen is. Rond het percentage naar beneden af op hele getallen.

Als het percentage 31% of hoger is, moet je de lage WW-premie herzien.

Wanneer herzien?

Het is pas mogelijk om na afloop van het kalenderjaar te berekenen of je meer dan 30% extra uren hebt verloond. Daarom kan je de WW-premie pas herzien bij of na afloop van de aangifte over december of de 13e vierwekenperiode.

Vragen over de WW-premie?

Heb je vragen over de WW premie? Onze specialisten staan voor je klaar. Bel met onze WW-premie Specialist Rosita Tanasale op 088 5600 700 of mail naar info@oaz.nl.