Ondersteuning voor het behoud van zorgmedewerkers met post-Covid klachten

Het kabinet heeft het plan opgevat om tijdelijke ondersteuning te bieden aan zorginstellingen waar medewerkers twee jaar na een Covid-19 besmetting nog met zware klachten kampen.

Looncompensatieregeling voor zorgmedewerkers met post-Covid klachten

Het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker duurt doorgaans twee jaar. Als de medewerker na deze twee jaar nog niet hersteld is, komt hij of zij in aanmerking voor een WIA-keuring bij het UWV. Voor de werkgever komt na deze twee jaar een eind aan de loondoorbetaling. Het kabinet is een looncompensatieregeling aan het ontwikkelen om zorgwerkgevers te stimuleren medewerkers met Covid klachten toch langer in dienst te houden, zodat men kan werken aan herstel en re-integratie. Het doel van deze regeling is om medewerkers uit de zorg te behouden voor de zorg.

Langere re-integratie

Zorgmedewerkers met Long Covid hebben in de beginperiode van de pandemie de grootste risico’s gelopen in de directe contact met besmette mensen. Er was aanvankelijk nog weinig kennis over hoe zorgmedewerkers goed beschermd konden worden tegen het coronavirus en er werd een flink beroep op deze medewerkers gedaan. Ook is het aannemelijk dat werkgevers en werknemers minder zorg hebben kunnen maken van de gewenste re-integratie van de zieke medewerkers. Hierom wil het kabinet een tijdelijke ondersteuning bieden aan de zorgwerkgevers, waarmee zij hun langdurig zieke medewerkers nog minimaal zes maanden langer in dienst kunnen houden. Zo kan de medewerker werken aan herstel en re-integratie en blijft de medewerker verbonden aan de zorg.

Aansluiting op bestaande regelingen

De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij de bestaande regelingen omtrent arbeidsongeschiktheid. De werkgever en de medewerker maken, zoals gebruikelijk, afspraken over de inzet bij het re-integratieproces. Ze kunnen dan samen een aanvraag doen bij het UWV voor een vrijwillige verlenging van de doorbetalingsperiode om zo de medewerker ook na het tweede ziektejaar in dienst te houden. Voorwaarde is dat de werkgever de het dienstverband met minimaal zes maanden verlengt en de medewerker minimaal doorbetaalt op het niveau van het loon zoals dat was in het tweede ziektejaar.

Verdere details en exacte voorwaarden van deze regeling worden momenteel nog uitgewerkt.

Meer weten over de vervolgstappen?

Heb je een langdurig zieke medewerker in dienst en wil je weten wat de te nemen vervolgstappen zijn? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel direct op nummer 088 5600 700.