Nationaal Privacy Event

Wij bezochten –net als vorig jaar- met twee collega’s het wederom drukbezochte Nationaal Privacy event in Den Haag. Tijdens diverse interessante sessies zijn wij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. Tussen de sessies door lieten wij ons op de informatiemarkt uitgebreid informeren door diverse aanbieders van slimme bedrijfsoplossingen op het gebied van privacy.

Notion of accountability

Het thema van het Nationaal Privacy Event was de “notion of accountability” waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) centraal stond.

De AVG is een Europese verordening die op 24 mei 2016 in werking is getreden en deze zal van toepassing zijn per 25 mei 2018. Vanaf dat moment zal de huidige van toepassing zijnde Wet Bescherming Persoonsgegevens komen te vervallen.

De laatste maanden wordt hier door de Autoriteit Persoonsgegevens extra veel aandacht aan geschonken. Tijdens het event kregen wij van diverse functionarissen gegevensbescherming en andere experts uitleg over verschillen tussen de huidige en nieuwe wetgeving en hoe organisaties hier mee om kunnen gaan.

Wijziging: verwerken van persoonsgegevens

Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: verwerkingen van persoonsgegevens hoeven niet meer gemeld te worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Er komt echter wel een documentatieplicht waarin een organisatie moet kunnen aantonen dat de juiste maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. Afhankelijk van de organisatie kunnen deze verplicht worden een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen en/of een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren.

Privacy en OAZ 

OAZ volgt de ontwikkelingen op de voet en past haar beleid hier continue op aan. Bent je benieuwd over onze ervaringen of was je zelf aanwezig en wil je nog eens napraten? Neem gerust contact op met Roel Willemse via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.