Nieuwe deadlines SectorplanPlus tijdvakken 2, 3 en 4

Eind 2020 maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend de subsidieregeling SectorplanPlus uit te breiden. Zo is de regeling onder andere verlengd naar augustus 2022 en is het budget van tijdvak 4 verruimd. Ook zijn de deadlines voor 2021 onlangs bekend gemaakt. Deze hebben betrekking op de tijdvakken 2, 3 en 4. Door het opvolgen van de deadlines ben je er zeker van dat je geen subsidie mist loopt. Ook keert de subsidieverstrekker 75% van de subsidie uit die al voldoende administratief is onderbouwd in het subsidieportaal. We lichten graag de nieuwe deadlines en bijbehorende acties toe.

De nieuwe deadlines SectorplanPlus in één overzicht

Hieronder vind je de nieuwe deadlines per tijdvak.

Deadlines tijdvak 2

Voor opleidingen en trainingen die in de periode van mei tot en met december 2018 gestart zijn kon je een registratie aanmaken voor tijdvak 2 in het SectorplanPlus subsidieportaal. Zijn de registraties compleet, dan dien je een projectadministratie te voeren.

 

Deadline  Welke actie moet voltooid zijn vóór de deadline?
1 mei 2021 Vóór 1 mei 2021 dien je voor alle registraties de projectadministratie volledig en juist in te dienen voor alle opgenomen opleidingsactiviteiten binnen tijdvak 2.

Deadlines tijdvak 3

Voor alle opleidingen en trainingen die in 2019 zijn gestart, kon je in het subsidieportaal een registratie aanmaken voor tijdvak 3. Ook voor tijdvak 3 dien je na het compleet maken van de registraties een projectadministratie te voeren.

 

Deadline  Welke actie moet voltooid zijn vóór de deadline?
1 maart 2021 Voor alle opleidingsactiviteiten die op of vóór 31 oktober 2020 zijn afgerond, dient deze projectadministratie compleet te worden ingediend.
1 juli 2021 Voor alle opleidingsactiviteiten die op of vóór 28 februari 2021 zijn afgerond, dient de projectadministratie compleet te worden ingediend.
1 november 2021 Vóór 1 november 2021 moeten alle registraties, waarvan de einddatum van de opleiding/training (of de maximale subsidietermijn) op of vóór 1 juni 2021 ligt, compleet en definitief zijn ingediend.

Deadlines tijdvak 4

 

Deadline Welke actie moet voltooid zijn vóór de deadline?
8 februari 2021 In december 2019 kon je een aanvraag voor tijdvak 4 indienen. Heb je een aanvraag ingediend? Voeg dan uiterlijk op 8 februari de getekende projectovereenkomst en een actueel KvK-uittreksel toe aan de aanvraag in het subsidieportaal. Kleine en middelgrote organisaties kunnen daarbij een jaarrekening toevoegen.De projectovereenkomst moet op tijd ondertekent en toegevoegd worden door de aanvragende organisatie. Gebeurt dit niet, dan kan de subsidieaanvraag komen te vervallen.
1 april 2021 Medewerkers die in 2020 en 2021 een opleiding of training zijn gestart die valt binnen SectorplanPlus kunnen in tijdvak 4 worden geregistreerd. Vóór 1 april 2021 dienen alle registraties met startdatum 2020 te zijn aangemaakt in het subsidieportaal.Mocht deze deadline niet behaald zijn dan is onze verwachting dat registraties later niet meer mogelijk zijn. In deze situatie kan geen subsidie meer worden verantwoord voor de opleidings- en trainingstrajecten die niet op tijd zijn geregistreerd. 
1 juli 2021 Voor alle opleidingsactiviteiten die op of vóór 28 februari 2021 zijn afgerond, dienen op uiterlijk 1 juli 2021 de registraties in het subsidieportaal te zijn verwerkt.
1 oktober 2021 Voor alle opleidingsactiviteiten die op of vóór 1 juli 2021 zijn afgerond, dienen de registraties in het subsidieportaal uiterlijk op 1 oktober 2021 te zijn ingediend.
1 november 2021 Vóór 1 november 2021 moeten alle registraties, waarvan de einddatum van de opleiding/training (of de maximale subsidietermijn) op of vóór 1 juni 2021 ligt, compleet en definitief zijn ingediend.

 

Onze HR-specialisten pakken graag het hele proces op; van het in beeld brengen van de doelgroep tot de aanvraag en administratieve verantwoording van de subsidieregeling. Heb je vragen over de aankomende deadlines of ben je op zoek naar ondersteuning bij de verdere uitvoering van de regeling Sectorplanplus in je organisatie? Neem dan contact op met ons via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.