Nieuwe uurloongrenzen voor het jeugd-LIV

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn bekend gemaakt. Demissionair minister Koolmees heeft de bedragen gepubliceerd in de Staatscourant. Als je medewerkers binnen de grenzen uit onderstaand tabel vallen en tevens voldoen aan de andere gestelde eisen, kom je in aanmerking voor het jeugd-LIV.

Leeftijd op 31 december 2020 Ondergrens Bovengrens
18 jaar € 5,27 € 7,04
19 jaar € 6,32 € 9,38
20 jaar € 8,43 € 10,48

Even opfrissen. Wat is het jeugd-LIV?

Als onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein is in 2018 het Jeugd-Lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) ingevoerd. Het jeugd-LIV biedt een compensatie voor de verhogingen van het minimumjeugdloon in de vorm van een jaarlijkse tegemoetkoming voor de werkgever.

De gestelde eisen

De leeftijd van de medewerker op de laatste dag van het voorgaande jaar is bepalend voor het vaststellen van het jeugd-LIV over het erop volgende jaar. Werkgevers komen dus enkel in aanmerking voor het jeugd-LIV 2021 als de medewerkers op 31 december 2020 18, 19 of 20 jaar waren. Verder moet de medewerker verzekerd zijn voor één van de werknemersverzekeringen en moet het gemiddelde uurloon vallen binnen de grenzen uit de tabel.

Let op eventuele wijzigingen door het jaar heen

Als je medewerker halverwege het jaar uit dienst treedt kan dit gevolgen hebben voor het jeugd-LIV. Het uurloon dient over het hele jaar gemiddeld binnen de grenzen van het jeugd-LIV te vallen. Ook dient rekening gehouden te worden met een eventuele eindejaarsbonus. Als je hierdoor met het gemiddelde uurloon boven de grens uitkomt, vervalt het recht op jeugd-LIV voor de werkgever.

Het jeugd-LIV in de toekomst       

De effectiviteit van het jeugd-LIV en het reguliere LIV staan al geruime tijd ter discussie. De conclusie dat er een herziening van de regeling nodig is, heeft geleid tot de voorgestelde regeling ‘Loonkostenvoordeel jongeren’. Het LKV jongeren is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar met een substantiële baan van minimaal 1248 uur, met een loon tussen de 10% en 125% van het minimumjeugdloon. Ten opzichte van het jeugd-LIV biedt het LKV jongeren een beter uitzicht op een betere positie voor kwetsbare jongeren in een meer inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee komt per 1 januari 2024 het jeugd-LIV te vervallen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het LIV en het jeugd-LIV binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel ons op 088 5600 700.