Normbedragen Stagefonds 2020-2021 zijn bekend!

Heb je een aanvraag ingediend voor Stagefonds schooljaar 2020 – 2021? De normbedragen voor het afgelopen schooljaar zijn onlangs bekend gemaakt. We zetten graag de nieuwe normbedragen voor je op een rij en vergelijken deze met de voorgaande jaren.

Normbedragen Stagefonds 2020-2021 hoger dan verwacht

De normbedragen voor 2020 – 2021 zijn iets hoger uitgevallen dan het voorgaande schooljaar. Dit heeft te maken met de eenmalige ophoging van 13 miljoen euro, waar wij eerder in onze nieuwsbrief over schreven. Hiermee komt het subsidieplafond op 125 miljoen euro voor het schooljaar 2020 – 2021.

 

In de bovenstaande tabel zijn de normbedragen van de afgelopen drie jaar opgenomen, de bedragen zijn onderverdeeld per categorie. Welke categorie of categorieën voor jouw organisatie van toepassing zijn, is afhankelijk van de opleiding. Deze informatie is terug te vinden op overheid.nl.

Vragen of advies?

Heb je vragen over de normbedragen van het Stagefonds of ben je op zoek naar advies over hoe je gebruik maakt van deze regeling? Neem dan gerust contact op met onze specialist Stagefonds Gina de Winter via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.