Omgaan met hoog ziekteverzuim

Het CBS heeft nieuwe ziekteverzuimcijfers gepresenteerd. Voor het vierde kwartaal van 2020 ligt het algemene percentage op 4,9%, het hoogste percentage in 18 jaar tijd. Niet zo verwonderlijk, gezien de pandemie en de enorme bijkomende problematiek, maar voor werkgevers wel iets om rekening mee te houden.

Enorme stijging in ziekteverzuimcijfers

Het ziekteverzuim in de sector gezondheids- en welzijnszorg was afgelopen kwartaal met 6,8% het hoogst. Dit is 0,9 procentpunt meer dan in het vierde kwartaal een jaar eerder. Vooral in de verpleeg- en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd wegens ziekte, hier was het percentage 8,2%. Bij kleine bedrijven was het ziekteverzuim traditiegetrouw het laagst. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers lag dit op 3,3%. Toch lag hier wel de grootste stijging, met een toename van 1,5 procentpunt. Met dit hoge ziektepercentage willen wij het belang van het goed in beeld hebben van de no risk extra benadrukken.

De no-riskpolis

De no-riskpolis is een looncompensatie die geheel of gedeeltelijk het loon compenseert dat de werkgever moet doorbetalen bij ziekte van de medewerker. Zoals we eerder dit jaar in ons nieuwsbrief communiceerden, heeft het UWV de afgelopen jaren meermaals aangegeven dat de no-risk te weinig wordt benut. Met het hoge ziekteverzuim in ons achterhoofd is het verstandig om goed in beeld te hebben welke werknemers recht hebben op no-risk en of hier in de afgelopen periode optimaal gebruik van is gemaakt. Nauwkeurigheid in de verzuimadministratie is hierbij absoluut noodzakelijk.

Waar heb je recht op?

Heb jij als werkgever een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst en wordt hij of zij ziek? Dan kan het zijn dat deze medewerker in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Deze polis geldt onder andere voor medewerkers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn of die onder de banenafspraak vallen. De kans op uitval door ziekte is in deze groep hoger en hierdoor loopt de werkgever een groter risico. Met deze no-riskregeling ontvangt de werkgever looncompensatie voor 70% tot 100%, afhankelijk van wat er in de CAO is afgesproken.

Voor organisaties waar OAZ de dienstverlening met betrekking tot de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) uitvoert, wordt no-risk door OAZ al opgepakt. Is dit niet het geval, dan helpen wij je hier graag alsnog mee. OAZ kan de no-risk eenvoudig voor je in beeld brengen met een No-Riskcheck.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of interesse in een No-Riskcheck? Neem dan contact op met Elena Maranus via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.