Publicatie regeling coronabanen; de twee bijzonderheden van de aanvraag

Van 1 tot 31 maart 2021 kun je een aanvraag voor de regeling ‘coronabanen in de zorg’ indienen. Een regeling die zorgorganisatie ruimte biedt om ondersteunend personeel aan te nemen om de hoge werkdruk en piekbelasting te ondervangen. Hier en daar was al wat bekend gemaakt over de regeling, de details zijn deze week gepubliceerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onze specialist Iris Bouwhuis is in de regeling gedoken en deelt graag haar bevindingen.

De twee bijzonderheden van de aanvraag coronabanen

In de regeling zijn twee bijzonderheden opgenomen, hierover hebben wij vragen gesteld bij het ministerie van VWS.

 1. In de aanvraag moet, naast het gemiddeld aantal uren per week, ook een periode gespecifieerd worden per coronabaan. Naar verwachting zal de aanvraag door deze toevoeging de aanvragende zorgorganisatie meer tijd kosten.
 2. De bestuurder van de aanvragende zorgorganisatie moet verklaren dat de coronabanen voldoen aan de gestelde voorwaarden vanuit de regeling. Deze verklaring zal worden ingebouwd in het aanvraagformulier dat op 1 maart wordt gepubliceerd.

In de aanloop naar deze regeling zijn we verschillende vragen tegengekomen. We hebben de meest voorkomende vragen voor je op een rijtje gezet.

 • Mag je medewerkers meer betalen dan 120% minimumloon?
  Ja, dat mag. Je krijgt echter niet meer dan de 120% vergoed vanuit de regeling.
 • Mag het contract langer dan 6 maanden duren?
  Nee, dit mag niet.
 • Tot wanneer mag je iemand aannemen?
  Tot en met 30 juni voor coronabanen zonder opleiding, 31 augustus voor coronabanen met opleiding (zolang aan de andere voorwaarden wordt voldaan).
 • Kan je de aanvraag nog aanpassen?
  De aanvraag kan nadien niet worden aangepast en ook overrealisatie is uitgesloten.
 • Hoe zit het met de NZa beleidsregel?
  Stapelen mag niet. Bij gebruik van de beleidsregel moet de verantwoordelijke erop letten dat de coronabanen niet onder de meerkosten worden meegenomen. Hiervoor geldt bijvoorbeeld ook dat de groep niet mee mag worden genomen in kosten van het kwaliteitsbudget.

Hoe zit het met de eindverantwoording?

Over de precieze vereisten van de verantwoording is nog veel onduidelijk. In de onlangs gepubliceerde regeling wordt gesproken over drie categorieën:

 1. €25.000,- en lager. Bij een subsidieaanvraag coronabanen tot 25.000 euro wordt de vaststelling gemaakt zonder aanvullende documentatie. Dit subsidiebedrag staat gelijk aan circa 2 fte met een dienstverband van maximaal zes maanden.
 2. €25.000,- / €125.000,- Bij deze subsidieaanvraag wordt er een verklaring aangevraagd van de daadwerkelijke kosten. De aanvraag loopt middels een nog door het ministerie van VWS te publiceren formulier. Dit subsidiebedrag staat gelijk aan circa 10 fte met een dienstverband van maximaal zes maanden.
 3. €125.000,- en hoger. Bij deze aanvraag wordt de verantwoording achteraf gedaan middels een formulier met opname van een accountantsprotocol. Het subsidiebedrag bij deze aanvraag is vanaf circa 10 fte met een dienstverband van maximaal zes maanden. In het accountantsprotocol dient een verklaring en verslag van de feitelijke bevindingen te zijn opgenomen.

Het genoemde accountantsprotocol is nog niet gepubliceerd. Hoewel de informatie voor de eindverantwoording nog niet volledig bekend is, adviseren wij je om een lijst bij te houden met daarop de volgende informatie:

 • Personeelsnummer
 • Naam
 • Start datum
 • Einddatum
 • Hoeveel uur per week werkzaam
 • Functienaam
 • Opleiding

Daarnaast lijkt de verantwoording vooral de nadruk te leggen op de loonadministratie. Per persoon gaat het dus om het verzamelen van stukken die hard kunnen maken dat je het loon daadwerkelijk betaald hebt in het kader van de coronabanen. Denk dan bijvoorbeeld aan loonstroken, -staten en arbeidsovereenkomsten.

Komt jouw organisatie voor deze subsidie in aanmerking en loop je tegen vraagstukken aan? OAZ kan je volledig ontzorgen in het aanvraagtraject coronabanen in de zorg. Neem contact op met Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.