Staatssecretaris gaat in cassatie tegen WVA Onderwijs uitspraak

Op 16 december 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak beslist dat ook niet-diplomagerichte opleidingen (deelkwalificaties) in aanmerking komen voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (WVA). Tevens zijn in deze uitspraak belangrijke zaken nader bepaald, zoals de voorwaarden die gesteld worden aan de verschillende overeenkomsten (waaronder de zogeheten praktijkovereenkomst) en de toepassingsduur. Ook hierin is het Hof ingegaan tegen de stelling en toepassingsvereisten van de Belastingdienst.

Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. Dat betekent in ieder geval dat er voorlopig onzekerheid zal blijven over welke eisen er overeind blijven bij toepassing van de WVA Onderwijs. Een procedure bij de Hoge Raad kent over het algemeen een vrij lange doorlooptijd en een uitspraak kan nog een jaar op zich laten wachten.

De werkwijze van de Belastingdienst zal naar alle waarschijnlijkheid niet veranderen tot er een uitspraak is van de Hoge Raad. Daarom is het van belang om bij een aangekondigd boekenonderzoek of bij naheffingsaanslagen in bezwaar te gaan en een verzoek aan de inspecteur te doen om deze bezwaren aan te houden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Zo behoudt u het recht om wijzigingen en correcties te doen. Uiteraard is een proactieve opstelling (kortom niet wachten op een aangekondigd boekenonderzoek) richting de Belastingdienst beter, dit kan tot forse financiële besparingen leiden.

Komt u in aanmerking voor de toepassing van de afdrachtsvermindering onderwijs en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op dit gebied? Neem dan contact op met Thomas Pillen, telefoonnummer 0118 – 421763