Subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid 3 nieuwe tijdvakken

Fysieke en mentale gezondheid van personeel staat steeds meer centraal binnen het bedrijfsleven en dat daarbij met plezier langer doorwerken een speerpunt is vanuit Europa blijft blijkt ook nu weer. De subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor Duurzame Inzetbaarheid heeft 3 nieuwe tijdvakken van 15 miljoen per tijdvak. Echter staat het eerste tijdvak al direct om de hoek, namelijk 25 juni, 09:00 uur tot en met 29 juni, 09:00 uur.

Vanuit ESF is in totaal 45 miljoen euro extra beschikbaar gesteld als stimulans die verdeeld is over 3 tijdvakken van 12 maanden elk, naast het eerst tijdvak te weten; 12 t/m 16 november 2018 en 8 t/m 12 april 2019. Als meest ingrijpende verandering is maximale subsidie per project opgehoogd van € 10.000 naar € 12.500 per project. Projecten die in aanmerking komen dienen echter ten allen tijden te bestaan uit advieskosten van externe adviseurs. Daarnaast kan een aanvrager slecht in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen en dient de aanvraag secuur en volledig te zijn. Dit laatste kan een rol spelen bij het overschrijden van het subsidieplafond, de definitieve criteria hieromtrent volgen nog. Als het subsidieplafond echter wordt overschreden zal de volgorde van verdeling door middel van loting worden vastgesteld.

De subsidie Duurzame Inzetbaarheid stimuleert zich op bedrijven en instellingen die deze omgeving proberen te scheppen of al doen. Thema’s als het bevorderen van veilig werken, een leercultuur en het creëren van ondernemerschap bij werknemers konden hiervoor in aanmerking komen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld  agressiepreventie project voor thuiszorg medewerkers of activiteiten voor medewerkers om relevant te kunnen blijven in de steeds meer digitaliserende wereld.

Duurzame inzetbaarheid vanuit de markt

Dat er een duidelijke relatie is tussen Employability, het stimuleren van bekwaamheid en gezondheid van personeel, en de intentie tot langer doorwerken causaal met elkaar verbonden zijn is al vaker onderkend en komt ook naar voren in het artikel van Stijn de Graag, Maria Peeters en Beatrice van der Heijden van de Radboud Universiteit *1. Vanuit deze trend zien we vanuit de markt ook nieuwe functies ontstaan, zoals de CHO; Chief Happiness Officer, bij bedrijven als Guidion waar de vinger bij 500 medewerkers aan de pols wordt gehouden inzake hun werkplezier.

Mocht u meer informatie willen over ESF Duurzame Inzetbaarheid of bent u benieuwd wat OAZ voor u kan betekenen? Neem contact op met Luc van der Linden via 088-5600700

*1 : bron: De relatie tussen employability en de intentie tot langer werken – Stijn de Graaf, Maria Peeters & Beatrice van der Heijden – Radboud Universiteit Nijmegen