Subsidievaststelling Stagefonds Zorg schooljaar 2019-2020

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn de normbedragen van de subsidieregeling Stagefonds vastgesteld. Alle aanvragen zijn beoordeeld en verwerkt en de subsidievaststellingen worden nu verstuurd. Het ministerie van VWS garandeert dat uiterlijk 31 maart de vaststelling binnen is, de uitbetaling volgt spoedig.

Wat houdt Stagefonds ook alweer in?

Bied je als werkgever in de zorgsector stageplaatsen aan, dan kun je hiervoor subsidie ontvangen. De subsidieregeling Stagefonds draagt bij in de kosten die zorginstellingen maken bij de stagebegeleiding van mbo- en hbo-leerlingen en stagiaires.

Uitstel subsidievaststelling Stagefonds

In de afgelopen jaren heb je de vaststelling Stagefonds in november ontvangen. Voor schooljaar 2019-2020 viel de subsidieregeling Stagefonds echter samen met de zorgbonus, hierom heeft het ministerie van VWS de beslissings- en betalingstermijn verlengd met 13 weken. Deze uitstelperiode is eenmalig, voor volgend schooljaar ligt de deadline van de subsidieaanvraag weer in november.

Definitieve normbedragen

Nu alle aanvragen Stagefonds binnen zijn, zijn de definitieve normbedragen berekend. Het totale budget voor het schooljaar 2019-2020 is 112 miljoen euro, dit ligt gelijk aan de afgelopen twee schooljaren. De definitieve bedragen per FTE zijn berekend aan de hand van de hoeveelheid passende aanvragen.

Categorie Landelijk gerealiseerde plaatsen in fte Normbedrag augustus 2020 Definitief normbedrag maart 2021 (schooljaar 2019-2020) Definitief normbedrag november 2019 (schooljaar 2018-2019)
A 10.108,63 € 1.300,00 € 1.047,63 € 1.300,00
B 6.215,91 € 1.700,00 € 969,93 € 1.104,71
C 10.584,11 € 3.300,00 € 2.328,94 € 2.448,09
D 19.257,10 € 4.400,00 € 2.251,24 € 2.252,81
E 1.964,75 € 1.700,00 € 969,93 € 2.252,81
F 6.034,22 € 3.800,00 € 2.978,64 € 2.872,43
G 2.585,16 € 4.400,00 € 2.900,94 € 2.677,14

Controle loont, wij helpen je hierbij

Als de subsidievaststelling Stagefonds en het bijbehorende uitgekeerde bedrag bij je binnen is, controleer je uiteraard of het bedrag overeenkomt met de gecommuniceerde vaststelling. Er gaat hier echter een uitgebreide administratieve route aan vooraf. Het proces van aanvragen van de subsidieregeling Stagefonds luistert erg nauw. De aanvragenformulieren van het ministerie van VWS zijn deels vooraf ingevuld en dienen goed gecontroleerd te worden. OAZ kan je helpen bij dit proces.

In voorgaande jaren is gebleken dat een controle van de gegevens door OAZ in ruim 60% van de gevallen leidt tot een wijziging en hierdoor een hogere subsidie uitkering. Afgelopen jaar lag dit percentage zelfs op 79%. Door het hele jaar overzicht te houden op de administratie, is er een goede controle en daarmee een snelle signalering of er ophoging mogelijk is.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze Stagefonds specialist Gina Bart via info@oaz.nl of bel direct op 088 5600 700.