Update voorwaarden Coronabanen in de Zorg

Update februari 2022: op 2 februari 2022 is bekendgemaakt dat de regeling Coronabanen in de zorg tijdelijk is stopgezet wegens signalen van mogelijke fraude. Over de reeds aangevraagde coronabanen voor deze aanvraagronde, of over de eerdere rondes is nog niets bekend. Wij volgen het nieuws omtrent de regeling op de voet, eventuele ontwikkelingen delen wij direct via onze website.

 

Eind 2021 kondigde het ministerie van VWS een verlenging aan van de regeling Coronabanen in de zorg. Per 1 januari is de nieuwe subsidiabele periode in gegaan. Het ministerie heeft op de site van uitvoeringsorganisatie DUS-I wat aanvullende informatie geplaatst over de verlenging. Graag informeren we je over de aangekondigde wijzigingen.

Update voorwaarden voor nieuwe periode

De voorwaarden en verplichtingen van de subsidieregeling blijven grotendeels hetzelfde als voor vorig jaar. De verlenging is wel aanleiding om bepaalde onderdelen te verbeteren. De onderstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud.

  • De coronabaan moet op of na 1 januari 2022 zijn gecreëerd. Het moet gaan om een nieuw contract van bepaalde tijd dat op of na 1 januari 2022 ingaat. Dit kan wel een werknemer zijn die eerder een coronabaan vervulde.
  • De voorwaarde dat het contract voor minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden wordt aangegaan vervalt. De subsidiabele periode blijft wel maximaal 6 maanden.
  • In het contract moet worden opgenomen dat de aangevraagde subsidie voor begeleiding daadwerkelijk daaraan wordt besteed en ten goede komt aan de werknemer met een coronabaan.
  • In het contract moet expliciet worden vermeld dat het gaat om een coronabaan die met de subsidieregeling tot stand is gekomen.
  • Er kunnen niet meer coronabanen worden aangevraagd dan er werknemers binnen de organisatie zijn.

Deze gepubliceerde wijzigingen maken het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe contracten per 1 januari aan te bieden aan personen die de maximale contractduur van 6 maanden nog niet hebben ontvangen. Stel, je heb iemand die in dienst is gekomen met een coronabaan op 1 september 2021, dan zou deze persoon 4 maanden onder de regeling coronabanen gesubsidieerd worden. Met de huidige verlenging kan je deze persoon nog twee maanden een gesubsidieerde coronabaan bieden. Het contract mag dan overigens wel langer duren dan die twee maanden, dan betreft het vervolg een reguliere arbeidsovereenkomst.

De nieuwe regeling over deze verlenging wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Vragen of advies?

OAZ heeft ook bij de vorige twee rondes verschillende organisaties ondersteund bij de aanvraag en verantwoording van deze regeling. Wanneer er meer bekend wordt over de aanvraag van deze derde ronde, informeert OAZ je natuurlijk direct. Heb je interesse in de regeling of vragen over de details van deze verlening, neem dan gerust contact op met onze specialist Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.