UWV haalt de termijn van medische beoordelingen niet

Dat het UWV al geruime tijd te maken heeft met achterstanden in de WIA-beoordelingen, is bekend. De minister van SZW noemde dit al eerder een ‘maatschappelijk probleem’ in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn aanpassingen in wet- en regelgeving nodig om de vraag naar sociaal medische beoordelingen te verlagen, hiervoor is het UWV in gesprek met het ministerie.

Achterstanden UWV door tekort aan verzekeringsartsen

In de tussentijd zet het UWV alles op alles om met deze achterstanden om te gaan. Onlangs zijn de medewerkers van het UWV gevraagd om mee te denken, hier zijn twee voorstellen uit voort gekomen. Het eerste voorstel zou plaats moeten vinden bij het UWV kantoor in Hengelo, hier is het plan om een wachtlijst van 821 zieke medewerkers snel weg te werken door ze een WIA uitkering te geven zonder dat er een verzekeringsarts naar de casus of de medewerker heeft gekeken. Het zou hierbij gaan om medewerkers jonger en ouder dan 60 jaar. Dit voorstel is nog niet uitgevoerd.

Het andere voorstel heeft geleid tot een kleinschalige proef in Zwolle, waar 30 medewerkers van 60 jaar en ouder een WIA uitkering hebben ontvangen na een beoordeling van een arbeidsdeskundige. En dus zonder beoordeling van een verzekeringsarts.

Aanpassingen in wet- en regelgeving nodig

De plannen van het UWV krijgen de nodige kritiek te verduren. Het toekennen van een uitkering zonder beoordeling van een verzekeringsarts is niet conform de huidige wet- en regelgeving. Dit betekent dat er toestemming nodig is van de Raad van Bestuur en het ministerie van SZW, dit proces is helaas niet op de juiste manier verlopen.

In gesprek met dagblad Trouw geeft UWV bestuurder Van Weelden aan dat hij zich bewust is van de gang van zaken. ‘Ja, ik weet dat de werkwijze van de pilots tegen de wet is. Maar we hebben binnen de kaders van de wet alles al geprobeerd. Dus we moeten soms wel iets anders proberen. En door de enorme achterstanden voldoen we nu ook al niet meer aan de wet; we halen de termijn van de medische beoordelingen niet.’

OAZ heeft dagelijks te maken met de achterstanden van het UWV met betrekking tot de beoordelingen van uitkeringsrechten. De pogingen van het UWV om deze achterstanden weg te werken zijn te begrijpen, dit moet uiteraard wel binnen de lijnen van de wet. Dit geeft het UWV zelf ook aan. ‘Er zijn aanpassingen in de wet- en regelgeving nodig.’ Aldus de woordvoerder van het UWV. Ze roepen de politiek op de juiste keuzes te maken.

Controleer je WGA-lasten

Vanuit OAZ blijven we voor onze klanten de toerekening van WGA-lasten nauwkeurig controleren en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Heb je vragen over de WGA-lasten binnen je eigen bedrijf, of wil je controleren of alle toegerekende kosten wel juist zijn? OAZ kan je hierbij helpen. Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel direct met 088 5600 700.