WGA-lasten; kent jij de mogelijkheden?

Het UWV heeft het druk. Al enige jaren loopt het UWV achter in de uitvoering van WGA-dienstverlening. Dat wil zeggen: zij hebben grote werkachterstanden in het uitvoeren van WGA-herbeoordelingen en re-integratie. Ben je er van bewust dat de kosten van WGA-toerekeningen aan jouw organisatie hierdoor onnodig hoog kunnen oplopen? Het komt voor dat jouw ex-werknemers na instroom in de WGA-jaren niet worden herbeoordeeld. In de meest extreme gevallen blijkt dat een ex-werknemer al jaren recht had op een IVA-uitkering, waardoor de WGA-uitkering jaren onnodig bij jouw organisatie in rekening werd gebracht. Deze WGA-lasten kunnen een grote impact hebben op jouw organisatie.

Maatregelen handhaving WGA-beoordeling

In november 2015 verscheen de kamerbrief ‘Stand van zaken handhaving en dienstverlening WIA door UWV’ van Lodewijk Asscher waarin hij de oorzaken van de achterstanden bij het UWV belicht en aangeeft welke maatregelen nodig zijn. UWV schrapte reeds de jaarlijkse herbeoordeling van IVA-gerechtigden. Met betrekking tot de WGA-gerechtigden geeft het UWV tot op de dag van vandaag voorrang aan de ‘vraag gestuurde WGA herbeoordelingen’. Je kunt namelijk zelf de touwtjes in handen blijven houden door ex-werknemers regelmatig op te laten roepen voor een WGA herbeoordeling. Hieruit kan blijken dat inmiddels recht bestaat op een IVA-uitkering, of dat er nog behandelingen kunnen worden geactiveerd waardoor re-integratie van jouw ex-werknemer in de arbeidsmarkt mogelijk is.

Verminder jouw schadelast

Het is belangrijk dat je de WGA-claimbeoordelingen, welke na 104 weken worden uitgevoerd, goed controleert. Uit de kamerbrief over de 1e monitor ‘Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen UWV’ (2016) blijkt onder andere dat ook (tijdelijke) artsen (in opleiding tot verzekeringsarts) worden ingezet door het UWV om de WGA-claimbeoordelingen te doen. Met regelmaat sluipen procesfouten in de beoordeling. Ook wordt niet altijd de tijd genomen om alle medische informatie op te vragen bij de behandelaar van jouw ex-werknemer. Hierdoor kan het oordeel van de verzekeringsarts onzorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Met WGA Management houden wij het UWV scherp. Wij zorgen voor tijdige uitvoering van de WGA-herbeoordelingen van al jouw WGA-toerekeningen en wijzen het UWV op procesfouten en medische onzorgvuldigheid. Hierdoor krijgen jouw ex-werknemers de uitkering die bij hen past en je betaalt geen euro teveel aan WGA-schadelast.

Meer informatie en inzicht in jouw schadelast?

Meer weten over WGA Management en de impact van de schadelast op jouw organisatie? Neem dan contact op met Wendy Duysserinck via info@oaz.nl of bel direct 088-5600789.