Verlate uitbetaling Stagefonds en verlenging opleidingssubsidies

Veel van de opleidingssubsidies, waar werkgevers in de zorgsector aanspraak op kunnen maken, worden binnenkort geëvalueerd. Denk hierbij aan de subsidie Stageplaatsen zorg II (Stagefonds) en de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ). In de meerjarenbegroting tot en met 2024 zijn de subsidieregelingen Stagefonds, KiPZ, Beschikbaarheidbijdrage opgenomen. Wat dit voor jou betekend lichten we je in dit artikel toe.

Verlate uitbetaling Stagefonds 2019-2020

Nog vóór 1 oktober kan je als werkgever in de zorg een aanvraag indienen om gebruik te maken van de subsidieregeling Stagefonds. Hiervoor moet je wel opleidingsplaatsen hebben aangeboden aan leerlingen en/of stagiaires op mbo of hbo niveau.

Het VWS verzorgt de uitvoering van de regeling. Jaarlijks vindt uitkering plaats in december, op basis van de door de werkgevers ingediende aanvragen. Dit jaar zal uitbetaling van de subsidie Stagefonds echter niet in december plaatsvinden.

De medewerkers van het ministerie, die jaarlijks deze regeling uitvoeren, worden ingezet om de bonusregeling voor zorgprofessionals nog in 2020 uit te kunnen keren. Zij zullen begin 2021 de aanvragen voor het Stagefonds afronden en uitbetalen. Uitbetaling van de subsidie is opgenomen in de begroting van 2021. Deze verlate uitbetaling is eenmalig.  Voor schooljaar 2020/2021 vindt uitbetaling plaats in december 2021.

Begroting subsidies voor scholing en opleiding in de zorgsector

Op de begroting (tot 2024), blijven subsidieregelingen zoals Stagefonds, KiPZ en de subsidie voor Nurse Practitioners en Physician Assistants staan. De jaarlijks beschikbare budgetten blijven daarbij gelijk. De regelingen zullen dan ook de komende jaren gehandhaafd worden, hoewel de precieze invulling nog niet bekend is gemaakt. Zo zal de regeling Stagefonds eerst nog geëvalueerd worden en eindigt de KiPZ formeel in 2022.

Uit het feit dat deze regelingen nog langer op de begroting staan, maken wij op dat deze regelingen verlengd zullen worden. In welke vorm? Dat zal later bekend gemaakt worden. Wij houden je vanzelfsprekend op de hoogte zodra er meer bekend is over deze ontwikkelingen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Joey Burggraeve via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.