Vervolg regeling Stagefonds, wat wijzigt er?

Het einde van de regeling Stagefonds Zorg II (hierna: Stagefonds) is in zicht. Na afloop van het huidige schooljaar 2021-2022 loopt de bestaande regeling af. Volledig in lijn der verwachting wordt er vervolg gegeven aan het Stagefonds. Het ministerie van VWS legt haar voorstel voor een nieuwe regeling binnenkort voor aan de Tweede Kamer. Graag lichten we toe wat dit voorstel inhoudt en welke wijzigingen ten opzichte van de bestaande regeling zijn voorgesteld.

Voorstel vervolg regeling Stagefonds

De nieuwe regeling wordt binnenkort door het ministerie van VWS voorgelegd bij de Tweede Kamer, waarna deze een periode van 30 dagen heeft om vragen te stellen over de regeling. Naar verwachting zullen er geen grote bezwaren zijn tegen het voortzetten van Stagefonds en zal vóór 1 augustus 2022 de nieuwe regeling worden gepubliceerd. De nieuwe regeling zal ingaan bij de start van schooljaar 2022-2023. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling hebben geen impact op de afronding van het schooljaar 2021-2022.

Voorgestelde wijzigingen vanaf schooljaar 2022-2023

Naar aanleiding van de evaluatie van de bestaande regeling Stagefonds zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Het ministerie van VWS heeft deze punten meegenomen in hun voorstel aan de Tweede Kamer. We lichten je graag toe welke wijzigingen er zijn opgenomen in het voorstel:

  1. Het verschil tussen hbo deeltijd en duaal wordt geschrapt, de verschillen in maximum vergoedingen tussen deze twee categorieën verdwijnen daarmee;
  2. Om het budget van Stagefonds op peil te houden met de loonontwikkelingen, wordt jaarlijks een indexatie op het budget toegepast. Dit zal in 2022 leiden tot een budget van 116 miljoen euro;
  3. Er komt een verbod op vragen van een vergoeding voor de aangeboden stageplaats aan een stagiair;
  4. Er komt een ondergrens op het subsidiebedrag om voor Stagefonds in aanmerking te komen. Deze ondergrens is voorlopig gesteld op 1000 euro. Dit houdt in dat het totaal van het aantal stages bij een zorgaanbieder groter moet zijn dan 0.2 FTE per schooljaar.

Het ministerie van VWS is voornemens de wijzigingen per 1 augustus 2022 te laten ingaan. Daarmee gelden deze niet voor de aanvraag van het huidige schooljaar 2021-2022 maar worden, na aanvaarding door de Tweede Kamer, actief bij ingang van de nieuwe regeling vanaf komend schooljaar.

Afwegingskader subsidiabele opleidingen Stagefonds

Naast de vermelde wijzigingen is het ministerie voornemens meer transparantie te bieden in de wisseling van subsidiabele opleidingen binnen het Stagefonds. Hiervoor wordt een afwegingskader ontwikkeld, waarmee betere aansluiting wordt gezocht met de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit afwegingskader moet nog worden vormgegeven en zal naar verwachting na 1 augustus worden gepresenteerd.

Op de hoogte blijven?

Heb je vragen over het vervolg van Stagefonds en/of over de mogelijkheden van deze subsidie voor jouw organisatie? Neem contact op met onze specialist Gina de Winter via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze regeling? Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.