Vier vragen die je jouw organisatie moet stellen over de SROI-verplichting

Heeft jouw organisatie een aanbesteding binnen gehaald? Dan kan het zijn dat je een SROI-verplichting hebt. Veel opdrachten lopen aan het einde van een kalenderjaar af. Je dient jouw verplichting volledig in te vullen en tijdig te verantwoorden. Wat het lastig kan maken is dat de voorwaarden per gemeente nogal verschillen en bovendien is het doorvoeren van de juiste gegevens een flinke administratieve klus. In dit artikel beantwoorden wij vier vragen die je jouw organisatie moet stellen over de SROI-verplichting om een eventuele boete of terugbetaling te voorkomen.

SROI. Leg eens uit?

Dankzij de Participatiewet die in 2015 werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Met de regeling Social Return on Investment (SROI) kan een gemeente jouw organisatie verplichten hierin te investeren, bijvoorbeeld bij het winnen van een aanbesteding.

Zo weet je of jouw organisatie een SROI-verplichting heeft

Ieder jaar worden de SROI-verplichtingen opnieuw vastgesteld. Of jouw organisatie een verplichting heeft, vind je terug in een webbased-monitoringstool waar de gemaakte afspraken zijn vastgelegd en worden gemonitord. Veelgebruikte tools zijn de WIZZR van Provijf en SR-Monitor.

Zodra je voor jouw organisatie hebt vastgesteld dat er een verplichting is, zijn er vier vragen die je moet stellen:

  1. Hoe hoog is jouw SROI-verplichting?

De voorwaarden voor de SROI kunnen per gemeente verschillen, maar we zien vaak dat de verplichting 5% van opdrachtwaarde bedraagt. Daarnaast wordt SROI door veel gemeente pas verplicht vanaf een opdrachtwaarde van € 50.000,-.

  1. Wie valt er in de doelgroep van de SROI-verplichting?

Naast het helder krijgen van je verplichting en de hoogte daarvan, moet je goed weten welke medewerkers in de kwetsbare groep vallen. De medewerkers die je kan meetellen voor SROI zijn duidelijk afgebakend, namelijk:

–  Uitkeringsgerechtigden o.b.v. de Participatiewet;
–  Uitkeringsgerechtigden vanuit het UWV;
–  Werkzoekende niet-uitkeringsgerechtigden;
–  Vroegtijdige schoolverlaters;
–  Leerlingen van BOL- of BBL-opleidingen, VSO en praktijkscholen.

  1. Welke waarde heeft mijn SROI-groep?

Nadat je hebt vastgesteld welke medewerkers in de doelgroep vallen, is het van belang de waarde van deze groep te bepalen. Bij het meten van deze waarde werken gemeenten met bouwblokken, ook wel inspanningswaarden genoemd. Deze bouwblokken zijn echter niet gelijk aan het salaris of de uitkeringswaarde, maar zijn gerelateerd aan de individuele kandidaten. Zo wordt bijvoorbeeld de afstand tot de arbeidsmarkt en inspanning om de kandidaat naar werk te begeleiden, meegewogen om de SROI-waarde te bepalen.

  1. Welke verantwoording moet ik indienen en wanneer?

Ook in deze stap mag de gemeente haar voorwaarden zelf bepalen. Onze ervaring is dat de instrumenten voor de monitoring van de verplichting ontzettend kunnen verschillen per gemeente. Voor organisaties die meerdere SROI-verplichtingen moeten verantwoorden, is dit vaak erg verwarrend. De ene gemeente werkt bijvoorbeeld met een web-based monitoringstool, terwijl een ander vraagt om fysieke documenten op te sturen. Ook in de gevraagde documenten zien we grote verschillen. De ene gemeente vraagt enkel om een arbeidsovereenkomst, terwijl de ander daarnaast allerlei documenten over de uitkering wil zien.

Voldoe jij aan de SROI-verplichting?

Ben je op zoek naar ondersteuning en iemand die met je meekijkt? Neem dan contact op met onze SROI-specialist Mohamed Najim. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.