De overgebleven 40 miljoen uit het budget coronabanen

Tussen 1 en 31 maart 2021 was het voor werkgevers in de zorg mogelijk om subsidie aan te vragen voor nieuwe, ondersteunende medewerkers. Als aanvulling op het initiatief ‘Extra handen in de zorg’ maakte minister Van Ark een budget van 80 miljoen euro vrij voor de tijdelijke subsidieregeling coronabanen in de zorg.

Wat houd de regeling coronabanen ook alweer in?

Met de nieuwe regeling coronabanen krijgen werkgevers in cruciale sectoren de ruimte om ondersteunend personeel aan te nemen, dit om de hoge werkdruk en de piekbelasting te ondervangen. Om een oplossing te bieden voor het nijpende personeelstekort, is een snelle opstart van de regeling van belang. Het kabinet heeft 80 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee naar verwachting 5000 fte aan tijdelijke banen kan worden gecreëerd. De regeling loopt van 1 januari tot 1 juli 2021, met uitzondering voor deelname aan BBL-scholing waar de regeling tot 1 september 2021 geldt.

Een stroef begin van de regeling

De regeling coronabanen heeft vanaf het begin af aan te kampen gehad met veel kritiek. Door pas eind februari 2021 met de details rond deze regeling te komen, was het voor veel werkgevers al te laat om nog optimaal te kunnen profiteren van het maximale half jaar aan subsidie. Het liep immers eind juni al af. De tijdsinvestering was voor veel te groot voor de korte subsidiabele periode.

Een inventarisatie van het veld

Nu de aanmeldperiode voorbij is, is de balans opgemaakt en blijkt dat er veel minder gebruik is gemaakt van deze regeling, dan van tevoren bedacht. Minder dan de helft van de begrootte 80 miljoen is daadwerkelijk aangevraagd. De aanvankelijke inschatting was gebaseerd op ‘inventarisatie van het veld’. Nu dit zo scheef bleek te lopen met de praktijk, liet minister Van Ark onderzoeken waarom dit zo is. Door alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de regeling coronabanen na te bellen, werd onderzocht hoe een en ander is bevallen en waar winst te behalen valt.

Wat gebeurt er met het overgebleven budget coronabanen?

Zoals genoemd is de factor tijd een belangrijk punt. Er wordt veel aangegeven dat de behoeftes niet liggen bij nieuw, ongeschoold en ondersteunend personeel, maar bij gediplomeerde verpleegkundigen. Ook kwam de regel te laat, veel werkgevers hadden hun eigen lijnen al uitgegooid omdat ze simpelweg niet konden wachten. En werkgevers die vòòr 1 januari ondersteunend personeel al een tijdelijk contract hadden geboden, komen niet in aanmerking voor de regeling coronabanen.

Rest nu enkel de vraag; wat gaat er gebeuren met de overgebleven 40 miljoen euro? Wordt de regeling coronabanen aangepast of uitgebreid, verlengd wellicht? Komt er een nieuwe aanmeldperiode, worden de regels versoepeld? En is dat dan eerlijk voor de werkgevers die geen aanvraag hebben gedaan, puur omdat ze net buiten de boot vielen qua eisen? Wellicht wordt het overgebleven budget geïnvesteerd in een instelling zoals de Nationale Zorgklas, een groot initiatief voor scholing en bijscholing in de zorg. Vooralsnog heeft minister Van Ark hier nog niets over bekendgemaakt. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen voor onze klanten eventueel vernieuwde regels direct toepassen.

Heb je vragen over de ontwikkeling rond coronabanen? Neem dan contact op met onze specialist Iris Bouwhuis via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.