Een nieuwe aanvraagronde voor coronabanen

De subsidieregeling Coronabanen in de zorg komt terug! Een nieuwe aanvraagronde volgt voor de tweede helft van 2021.

Hoe zat het ook alweer met coronabanen?

In de eerste maanden van 2021 werd de regeling coronabanen in de zorg geïntroduceerd. Een subsidieregeling om werkgevers in cruciale sectoren financiële ruimte te bieden om ondersteunend personeel aan te nemen, om de hoge werkdruk en de piekbelasting te kunnen ondervangen. In de eerste ronde stelde het kabinet 80 miljoen euro beschikbaar, waarmee 5000 fte aan tijdelijke banen kon worden gecreëerd. Door de korte aanloopperiode heeft de regeling coronabanen in de zorg de verwachtingen niet kunnen waarmaken. Minder dan de helft van de begrootte 80 miljoen euro is daadwerkelijk aangevraagd en er is een inventarisatieronde geweest over hoe dit beter had gekund.

Een nieuwe aanvraagronde voor coronabanen

Ook kwam de vraag ‘Wat gaat er met het overgebleven budget gebeuren?’ vaak terug. Hier is inmiddels een duidelijk antwoord op gegeven. Omdat naar verwachting de druk op de zorg in het najaar onverminderd hoog blijft, wordt de regeling coronabanen in de zorg opnieuw opengesteld. Specifieke details hieromtrent zijn nog niet openbaar gemaakt, wel zijn de volgende zaken al bekend:

  • Voor het tweede tijdvak is 40 miljoen euro beschikbaar gesteld
  • De regeling geldt opnieuw voor een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden voor minimaal 20 uur in de week
  • Huidige coronabanen mogen verlengd worden tot een doorlooptijd van een half jaar. Het totaal aantal maanden dat een medewerker een coronabaan mag hebben mag daarbij niet langer zijn dan 6 maanden.
  • De 6 maanden moeten vallen binnen de periode van 1 juli 2021 tot en met 21 december 2021
  • De aanvraagperiode is van 14 juni 2021 tot en met 25 juni 2021
  • De medewerkers die binnen de regeling vallen dienen nieuwe medewerkers te zijn en moeten uiterlijk 1 oktober 2021 in hun nieuwe baan zijn gestart
  • Het beschikbare budget is van toepassing op ondersteunende banen, zoals gastvrouwen, welzijnsassistenten en zorgbuddy’s

Heeft een organisatie in de eerste aanvraagronde van maart 2021 een aanvraag voor coronabanen ingediend? Dan geldt een een tweede aanvraag in de aankomende aanvraagperiode als herzieningsverzoek op de eerste aanvraag. De twee bedragen van beide aanvragen worden in dat geval bij elkaar opgeteld.

Het aanvragen van de subsidie

Het online aanvraagportal wordt per 14 juni aanstaande opengesteld en de subsidiabele periode start al op 1 juli 2021. De vorige aanvraagronde bleek dat de subsidieaanvraag een ingewikkeld proces was, dusdanig dat veel werkgevers de administratieve rompslomp niet vonden opwegen tegen de baten. OAZ heeft de dienstverlening omtrent coronabanen opnieuw onder de loep genomen voor deze tweede ronde. Dus denk je dat deze subsidieronde past bij je organisatie en heb je hulp nodig met de administratieve afwikkeling? Neem dan contact op met onze specialist coronabanen Iris Bouwhuis op info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.