Subsidiekansen voor leren en ontwikkelen van personeel

“Investeren in de toekomst van ons land begint met goed en toegankelijk onderwijs”. Zo sprak de Koning afgelopen dinsdag tijdens zijn Troonrede. Dit geldt niet enkel voor het basis- en middelbaar onderwijs, maar ook voor vervolgonderwijs in het mbo, hbo en wo, zo blijkt uit de stukken van het ministerie van OCW. Investeringen in praktijkonderwijs blijft een speerpunt van het kabinet en subsidiekansen blijven zich ontwikkelen. Graag zetten we het nieuws over deze subsidiekansen van Prinsjesdag 2022 voor je op een rij.

Budget Praktijkleren gereserveerd tot en met 2027

Bied je als werkgever praktijkleerplaatsen aan? Dan ontvang je voor de begeleiding van leerlingen of studenten een tegemoetkoming vanuit de subsidieregeling Praktijkleren. De deadline voor de aanvraag van het afgelopen schooljaar 2021-2022 is inmiddels verstreken. 

Vooralsnog vervalt deze regeling per januari 2023, maar zijn er budgettaire voorzieningen opgenomen in de Prinsjesdagstukken van het ministerie van OCW voor een verlenging tot 2027. Naar verwachting zal op korte termijn dan ook een verlenging van de regeling bekend worden gemaakt. 

Voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 is een extra budget van 10,6 miljoen euro per schooljaar toegevoegd, specifiek geldend voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Vanaf 2023 daalt het beschikbare budget voor Praktijkleren wegens het wegvallen van deze extra impuls en het aflopen van de tijdelijke middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Verlenging subsidie ziekenhuiszorg KiPZ

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) biedt ziekenhuizen, UMC’s en zelfstandige klinieken een tegemoetkoming om te investeren in specialistisch personeel. De financiële middelen voor de KiPZ zijn ondergebracht in het hoofdlijnenakkoord, dat eind 2022 af zou lopen. In de Prinsjesdagstukken is bevestigd dat de KiPZ vooralsnog met één jaar is verlengd tot en met 2023.

In de komende periode wordt de regeling KiPZ geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar ondersteuning vanuit één sectorbrede regeling ten behoeve van het leven lang ontwikkelen, waar aansluiting wordt gezocht met de toekomstplannen voor de arbeidsmarkt in de zorg. 

Versterking regionaal arbeidsmarktbeleid in de zorg

Met verschillende subsidiemogelijkheden investeert het ministerie van VWS in een kwalitatieve, goed werkende regionale arbeidsmarktstructuur in de zorg. Onlangs was al bekend geworden dat de regeling SectorplanPlus haar vervolg vindt in het SectorplanPlus 2022-2023, maar ook verschillende projectsubsidies vinden doorgang in 2023. 

Voor de opleidingen tot advanced nurse practicioner en physician assistant is de subsidie met een jaar verlengd, hier is een budget van 38 miljoen voor beschikbaar gemaakt. Voor MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) zijn in 2022 veel activiteitenplannen ingediend die nog niet beschikt zijn. Hierom is voor 2023 een groter financieel potje beschikbaar gemaakt. 

Subsidiekansen voor jouw organisatie?

Ben je benieuwd wat deze veranderingen voor jouw organisatie kunnen betekenen? Of heb je vragen over een van de opleidingssubsidies? Neem dan gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.